petak, 22 Februar 2019 12:27

POZIV NA PREDAVANJE

   

  Kroz suradnju Udruženja biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, sestrinskih organizacija pri FEBS-u (The Federation of European Biochemical Societies), dana 28. 02. 2019. godine u periodu od 14:00-16:00 sati u amfiteatru “Akademik Seid Huković” bit će održano predavanje dr. sci. Zrinke Kovarik, znanstvene savjetnice Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinice za biokemiju i organsku analitičku kemiju iz Zagreba, na temu: “Katalitička detoksikacija organofosfornih spojeva acetilkolinesterazom sa aldoksimima“. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju navedenom predavanju.

  Čitano 504 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator