subota, 28 Juli 2018 00:36

Konkurs- drugi upisni rok

  SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

  UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI – DRUGI UPISNI ROK

   

   

  Prirodno-matematički fakultet

   

  PREDVIĐENO

  trajanje prvog  ciklusa studija

  (godine i (E)CTS)

   

  BROJ STUDENATA

  Redovni

  studij – troškove studija snosi Osnivač

  Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

  Vanredni studij

  Ukupno

   

  4 i 3

   

   

   

   

  Odsjek za biologiju:

   

   

   

   

   

  Nastavnički smjer

  4

  -

  10

  -

  10

  Smjer ekologija

  4

  -

  7

  -

  7

  Smjer genetika

  4

  -

  5

  -

  5

  Ukupno

  4/ 240 ECTS

  -

  22

  -

  22

  Odsjek za fiziku:

   

   

   

   

   

  Nastavnički smjer

  4

  13

  13

  -

  26

  Opći smjer (Fizika)

  4

  5

  19

  -

  24

  Ukupno

   

  18

  32

  -

  50

  Odsjek za geografiju:

   

   

   

   

   

  Nastavnički smjer

  4

  5

  18

  10

  33

  Regionalno i prostorno planiranje

  4

  3

  18

  10

  31

  Turizam i zaštita životne sredine

  4

  -

  10

  8

  18

  Ukupno

  4/ 240 ECTS

  8

  46

  28

  82

  Odsjek za hemiju:

   

   

   

   

   

  Nastavnički smjer

  4

  6

  11

  -

  17

  Opći smjer

  4

  2

  32

  -

  34

  Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

  4

  6

  17

  -

  23

  Ukupno

  4/ 240 ECTS

  14

  60

  -

  74

  Odsjek za matematiku:

   

   

   

   

   

  Opći smjer

  3

  3

  3

  1

  7

  Primijenjena matematika

  3

  4

  8

  2

  14

  Nastavnički smjer (Matematika)

  3

  6

  11

  2

  19

  Nastavnički smjer (Matematika i informatika)

  3

  1

  11

  2

  14

  Ukupno

  3/180 ECTS

  14

  33

  7

  54

  UKUPNO PMF – I CIKLUS

   

  54

  193

  35

  282

   

   

  SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA

   

   

  Prirodno-matematički fakultet

   

  PREDVIĐENO

  trajanje prvog  ciklusa studija

  (godine i (E)CTS)

   

  BROJ STUDENATA

  Redovni

  studij – troškove studija snosi Osnivač

  Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

  Vanredni studij

  Ukupno

  Informacione tehnologije

  2/120 ECTS

  -

  30

  -

  30

   

   

  PRIJAVE SE VRŠE OD

  20.08.2018. – 07.09.2018. (od 10h-14h)

   

  Uplatiti iznos: 40,00 KM

  Broj žiro-računa fakulteta: 1610000036020088

  Svrha: Prijava na konkurs sa naznakom odsjeka        

   

  Na uplatnici OBAVEZNO naznačiti na koji odsjek kandidat konkuriše (npr. Biologija, Fizika itd.), a u slučaju stručnog studija Informacione tehnologije naznačiti Matematika.

   

  Nakon izvršene uplate kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

   

  ·      prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

  ·      original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

  ·      original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

  ·      original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

  ·      original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

  ·      druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

   

  NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

   

   

   

   

  KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA JEDAN OD ODSJEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

   

   

  Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

   

   

   

  PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

   

  -       Odsjek za biologiju:maternji jezik, biologija, hemija i fizika.

  -       Odsjek za fiziku:maternji jezik, fizika, matematika i informatika.

  -       Odsjek za hemiju: maternji jezik,hemija, fizika i matematika.

  -       Odsjek za geografiju:maternji jezik, geografija, strani jezik i matematika.

  -       Odsjek za matematikumaternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

   

  Tekst Konkursa sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen u Junu mjesecu možete pogledati na sljedećem linku:

   

  http://www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-integriranog-studija

   

   

  Cijene školarine su utvrđene Odlukom o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009., koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo i to za Prvi ciklus studija:

   

  1.    Upisnina za redovne studente koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu studija – 100,00 KM

  2.    Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (prvi ciklus) – 1200,00 KM

  3.    Redovni studij čije troškove snose sami studenti  (stručni studij) – 2000,00 KM

  4.    Vanredni studij za studente iz BiH – 900,00 KM

   

   

  Prodekan

  za nastavu i naučno-istraživački rad

   

                                                                                                         Prof. dr. Ranko Mirić

   

  Čitano 5457 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator