petak, 08 Juni 2018 15:45

Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019. godina

    

  Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019..pdf 

  PLAN I PROGRAM

    

  OBAVJEŠTENJE

  KONKURS ZA UPIS KANDIDATA NA STRUČNI STUDIJ „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“

  U ak.2018/2019.god.

  (PRVI PRIJAVNI/UPISNI ROK)

   

  PRIJAVA SE VRŠI OD

  08.06.2018.g. – 29.06.2018.g. (od 10h-14h)

   

  POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

  BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

   

  NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NAZIV STUDIJA: STRUČNI STUDIJ „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“

  NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

   

  - prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studij na koji konkurira,

  - original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)

  - original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi,

  - original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

  - original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu

  - druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja)

   

  NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers! 

   

  KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019.GODINI

   

  Rangiranje kandidata izvršit će se prema „ODLUCI“  koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.  koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.  

    

  PREDMETI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODABRANI STUDIJ SU:

   

  -        maternji jezik, matematika, informatika i engleski jezik.

   

  - - - - - - - -

  Cijena školarine za Redovni studij čije troškove snose sami kandidati – 2000,00 KM

   

   

   Prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad 

                                                                                               Prof. dr. Ranko Mirić

   

   

   

  PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA

  PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

  U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

   

   

   

  Prirodno-matematički fakultet

   

  PREDVIĐENO

  trajanje prvog  ciklusa studija

  (godine i (E)CTS)

   

  BROJ STUDENATA

  Redovni

  studij – troškove studija snosi Osnivač

  Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

  Vanredni studij

  DL

   

  Strani državljani

   

  Ukupno

   

   

   

   

   

   

   

   

  Informacione tehnologije

  2

  120 ECTS

  -

  100

  -

  -

  -

  100

  UKUPNO

   

  -

  100

  -

  -

  -

  100

   

   

   Konkurs i plan upisa za stručni studij 2018.-2019..pdf 

  Čitano 5504 puta Zadnji put promjenjen ponedjeljak, 18 Juni 2018 08:33

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator