petak, 08 Juni 2018 15:38

Obavještenje za Prijavu na Konkurs II ciklus studija 2018.-2019. godina

  Konkurs i plan upisa za II ciklus studija 2018-2019.pdf

  OBAVJEŠTENJE

  KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

  DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2018/2019.god. JE OTVOREN OD 08.06.2018.god. - 28.09.2018.god.

   

  PRIJAVA SE VRŠI OD

  08.06.2018.g. – 20.07.2018.g. i

  27.08.2018.g. – 28.09.2018.g. (od 11h – 13h)

   

  POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

  BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

   

  NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE.

  NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

   

  UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI:

  -        Prijava na konkurs/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,

  -        Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su predhodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),

  -        Original ili ovjerena kopija Diplome i Uvjerenja o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij)

  -        Original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih

  -        Original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu

  -        druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

   

  NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

   

   

  PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

  U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

   

   

  Prirodno-matematički fakultet

   

  PREDVIĐENO

  trajanje drugog

  ciklusa studija

  (godine i (E)CTS)

   

  Redovni

  studij –

  troškove

  studija

  snosi

  Osnivač

   

  Redovni

  studij -

  troškove

  studija snose

  sami

  studenti

   

  Vanredni

  studij

   

   

  DL

   

  Strani

  državljani

  Ukupno

   

  Odsjek za biologiju

   

   

   

   

   

   

   

  Nastavnički smjer

  1

  4

  6

  -

  -

  2

  12

  Smjer biohemija i fiziologija

  1

  4

  9

  -

  -

  2

  15

  Smjer ekologija

  1

  4

  9

  -

  -

  2

  15

  Smjer genetika

  1

  4

  8

  -

  -

  2

  14

  Smjer mikrobiologija

  1

  4

  8

  -

  -

  2

  14

  Ukupno:

  1/60 ECTS

  20

  40

   

   

  10

  70

  Odsjek za fiziku

   

   

   

   

  -

   

   

  Fizika u obrazovanju

  1

  4

  2

  5

  -

  1

  12

  Opći smjer

  1

  10

  -

  7

  -

  1

  18

  Ukupno:

  1/60 ECTS

  14

  2

  12

  -

  2

  30

  Odsjek za geografiju

   

   

   

   

  -

   

   

  Nastavnički smjer

  1

  5

  7

  8

  -

  2

  22

  Regionalno i prostorno planiranje

  1

  5

  7

  8

  -

  2

  22

  Turizam i zaštita životne sredine

  1

  5

  7

  8

  -

  2

  22

  Ukupno:

  1/60 ECTS

  15

  21

  24

  -

  6

  66

  Odsjek za hemiju

   

   

   

   

  -

   

   

  Nastavnički smjer

  1

  3

  7

  5

  -

  1

  16

  Opći smjer

  1

  7

  20

  5

  -

  1

  33

  Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

  1

  5

  5

  5

  -

  1

  16

  Ukupno:

  1/60 ECTS

  15

  32

  15

  -

  3

  65

  Odsjek za matematiku

   

   

   

   

   

   

   

  Opći smjer

  2

  3

  2

  1

  -

  1

  7

  Primijenjena matematika

  2

  7

  5

  2

  -

  1

  15

  Nastavnički smjer

  2

  8

  7

  2

  -

  2

  19

  Teorijska kompjuterska nauka

  2

  10

  10

  2

  -

  1

  23

  Ukupno:

  2/120 ECTS

  28

  24

  7

  -

  5

  64

  UKUPNO PMF

   

  92

  119

  58

  -

  26

  295

   

   

  Konkurs i plan upisa za II ciklus studija 2018-2019.pdf

  Čitano 2428 puta Zadnji put promjenjen ponedjeljak, 11 Juni 2018 08:35

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator