četvrtak, 31 Maj 2018 12:21

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJA EVALUACIJE RADA NASTAVNIKA I ASISTENATA OD STRANE STUDENATA (STUDENTSKA ANKETA)

  Dragi studenti,

   

  evaluacija rada nastavnika i asistenata je najbolji način da date svoje mišljenje, iskažete stavove, konstruktivne kritike i pohvale o radu nastavnika i asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu. Provođenje ove ankete ima za cilj unapređenje nastavnog procesa, što je u interesu studenata, nastavnog osoblja i menadžmenta. Evaluacija rada nastavnika i asistenata će se provoditi elektronski na slijedeći način:

   

  • student će za svaki predmet dobiti jedinstvenu šifru kojom će moći pristupiti  anketiranju;
  • student može popuniti anketu, koristeći šifru za svaki predmet samo jedanput, putem web-aplikacije koja se nalazi na stranici www.pmf.unsa.ba/anketa najkasnije do 18.06.2018. godine;
  • sistem nasumičnog generisanja šifri garantuje potpuno anonimno anketiranje;
  • rezultati ankete će biti dostupni nastavnicima i asistentima nakon popravnih ispita.

   

    

  U nadi da ćete vašim objektivnim ocjenjivanjem i konstruktivnim komentarima doprinijeti unapređenju nastavnog procesa,

   

  Prof. dr. Elvedin Hasović,

  predsjedavajući Odbora za osiguranje kvaliteta PMF-a

  Čitano 763 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator