četvrtak, 12 Oktobar 2017 11:24

UPIS I OVJERA SEMESTARA U AK.2017/2018.GODINI NA TREĆEM CIKLUSU STUDIJA

   

  UPIS I OVJERA SEMESTARA U AK.2017/2018.GODINI

  NA TREĆEM CIKLUSU STUDIJA

  vršit će se od 16.10.2017. do 03.11.2017.godine

   

   

  POTREBNO:

   

  1.     Semestralni listovi za upis i ovjeru semestra (uzimaju se u Studentskoj službi)

    

  2.     Studenti koji plaćaju upisninu u ratama, dužni su prilikom upisa izvršiti uplatu rate na ž.r. Fakulteta 1610000036020088, sa obaveznom naznakom na koji Odsjek se upisuju.

   

  3.     Studenti koji obnavljaju treću godinu studija dužni su izmiriti troškove korištenja informacionog sistema, biblioteke i osiguranja za akademsku 2017/2018.godinu.

     

  4.     Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente!

   

   

   

  Sarajevo, 12.10.2017.godine                                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA                                                                                   

  Čitano 1100 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator