srijeda, 06 Septembar 2017 10:13

PRODUŽEN ROK ZA PREDAJU DOKUMENATA NA DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA DO 15.09.2017.

   

  Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da je rok za predaju dokumenata za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija za  II konkursni rok produžen do 15.09.2017. godine.

   

  Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu PRVOG CIKLUSA i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 20l7/20l8. godini, a u skladu sa saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-sl/17 od 28.07.2017. godine i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-49L3-6/17 od 19.07.2017. godine, te Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01/01-1840/7-2017 od 05.09.2017. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

   

  P R O D U Ž E T A K   P R I J A V A   N A   K  O  N  K  U  R  S

   

  za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija

  na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

  u akademskoj 2017/2018. godini

   

  Drugi  konkursni rok

  Slobodna mjesta na temelju konačnih rang-listi i proširenih listi nakon odobrenja od strane Vlade Kantona Sarajevo

   

   

   

  Prirodno- matematički fakultet

   

   

  Predviđeno trajanje prvog

  ciklusa

  studija,

  godine i

  (E)CTSa)

   

  BROJ STUDENATA

   

  Redovni studij-

  troškove

  studija snosi osnivač

   

  Redovni

  Studij b)- troškove studija

  snose sami studenti

   

  Vanredni  studij c)

   

  Strani državljani

   

   

  Ukupno

  Odsjek za biologiju

  4/240 (E)CTS

  -

  10

  -

  3

  13

  Nastavnički smjer

   

  -

  2

  -

  2

  4

  Smjer ekologija

   

  -

  8

  -

  1

  9

  Odsjek za fiziku

  4/ 240 (E)CTS

  13

  20

  -

  2

  35

  Nastavnički smjer

   

  11

  10

  -

  1

  22

  Opći smjer

   

  2

  10

  -

  1

  13

  Odsjek za geografiju

  4/ 240 (E)CTS

  3

  18

  23

  3

  47

  Nastavnički smjer

   

  3

  11

  8

  1

  23

  Regionalno i prostorno planiranje

   

  -

  7

  9

  1

  17

  Turizam i zaštita životne sredine

   

  -

  -

  6

  1

  7

  Odsjek za hemiju

  4/240 (E)CTS

  7

  36

  -

  3

  46

  Nastavnički smjer

   

  4

  10

  -

  1

  15

  Opći smjer

   

  -

  11

  -

  1

  12

  Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

   

  3

  15

  -

  1

  19

  Odsjek za matematiku

  3/180 (E)CTS

  9

  40

  9

  5

  63

  Opći  smjer

   

  -

  5

  1

  1

  7

  Primijenjena matematika

   

  3

  10

  1

  1

  15

  Nastavnički smjer (Matematika)

   

  -

  12

  2

  1

  15

  Nastavnički smjer

  (Matematika i informatika)

   

  6

  13

  2

  1

  22

  Teorijska kompjuterska nauka

   

  -

  -

  3

  1

  4

  UKUPNO

   

   

  32

  124

  32

  16

  204

   

  Prijave za Konkurs za upis se podnose Studentskoj službi Prirodno-matamatičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu do 15.09.2017.  godine.

  Polaganje prijemnog ispita nije predviđeno.

   

   

  Napomena: Ostali detalji Konkursa za upis studenata I godinu PRVOG CIKLUSA studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, te kriteriji i mjerila za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata u prvu godinu prvog ciklusa dostupni su na web stranici Prirodno-matamatičkog fakulteta: pmf@pmf.unsa.ba

   

  Obavještenje o Prijavi na Konkurs za upis na I ciklus studija

  Čitano 1364 puta Zadnji put promjenjen srijeda, 06 Septembar 2017 10:29

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator