ponedjeljak, 04 Septembar 2017 11:32

OBAVJEŠTENJE KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini PRIJAVA SE VRŠI OD 04.09.2017.g. – 30.09.2017.g. (od 11h-13h)

   

  OBAVJEŠTENJE

  KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

  DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini

  PRIJAVA SE VRŠI OD

  04.09.2017.g. – 30.09.2017.g. (od 11h-13h)

   

  POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

  BR. 1610000036020088, SVRHA: PRIJAVA NA KONKURS    

   

  NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT KONKURIŠE.

  NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI UZ PREDOČENJE UPLATNICE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA PREUZIMAJU I POPUNJAVAJU ZAHTJEV ZA UPIS I PRILAŽU SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

   

  UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI:

   

  -         Prijava/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

  -         Originalna Diploma i Dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili Prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja Diplome i Dodatka diplomi predati Uvjerenje o završenom studiju, ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom Konkursu)

  -         Originalna diploma i Uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij)

  -         izvod iz matične knjige rođenih

  -         uvjerenje o državljanstvu

  -         druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

   

   

  NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

   

   

   PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

  NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

   U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

   

   

   

  Prirodno-matematički fakultet

   

  PREDVIĐENO

  trajanje drugog  ciklusa studija

  (godine i (E)CTS)

   

   

  Redovni

  studij – troškove studija snosi Osnivač

   

  Redovni  studij - troškove studija snose sami studenti

   

  Vanredni studij

   

  Strani državljani

   

  Ukupno

  Odsjek za biologiju:

  Nastavnički smjer

   

  1

  4

  5

  -

  1

  10

  Smjer biohemija i fiziologija

  1

  4

  7

  -

  1

  12

  Smjer ekologija

  1

  4

  6

  -

  2

  12

  Smjer genetika

  1

  4

  6

  -

  2

  12

  Smjer mikrobiologija

  1

  4

  6

  -

  2

  12

  Ukupno:

   

  20

  30

  -

  8

  58

  Odsjek za fiziku:

  Nastavnički smjer (Fizika)

   

  1

  5

  3

  5

  1

  14

  Opći smjer (Fizika)

  1

  5

  3

  5

  1

  14

  Ukupno:

   

  10

  6

  10

  2

  28

  Odsjek za geografiju:

  Nastavnički smjer

  1

  5

  6

  5

  1

  17

  Regionalno i prostorno planiranje

  1

  5

  6

  5

  1

  17

  Turizam i zaštita životne sredine

   

  1

  5

  6

  5

  1

  17

  Ukupno:

   

  15

  18

  15

  3

  51

  Odsjek za hemiju:

  Nastavnički smjer

  1

  3

  7

  5

  1

  16

  Opći smjer

  1

  5

  8

  10

  1

  24

  Kontrola kvaliteta I zaštita okoliša

  1

  5

  5

  5

  1

  16

  Ukupno:

   

  13

  20

  20

  3

  56

  Odsjek za matematiku:

  Opći smjer

  2

  3

  2

  1

  1

  7

  Primijenjena matematika

  2

  5

  5

  1

  1

  12

  Nastavnički smjer

  2

  7

  9

  1

  1

  18

  Teorijska kompjuterska nauka

  2

  7

  10

  2

  1

  20

  Ukupno:

   

  22

  26

  5

  4

  57

  UKUPNO PMF

   

  80

  100

  50

  20

  250

   

   

          Odluke i saglasnosti Vlade KS i MONKS

          

          TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA  DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2017/2018.godini

   

   

   

   

   

   

   

  Čitano 4124 puta Zadnji put promjenjen ponedjeljak, 04 Septembar 2017 14:57

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator