petak, 14 Juli 2017 15:31

NOVO - DRUGI KONKURSNI ROK

  Na osnovu članova 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, i Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: 01/01-1685/7-2017 od 14.07.2017. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

   

  K  O  N  K  U  R  S

   

  za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija

  na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

  u akademskoj 2017/2018. godini

   

  Drugi  konkursni rok

  Slobodna mjesta na temelju konačnih rang-listi i proširenih listi nakon odobrenja od strane Vlade Kantona Sarajevo

   

   

   

  Prirodno- matematički fakultet

   

   

  Predviđeno trajanje prvog

  ciklusa

  studija,

  godine i

  (E)CTSa)

   

  BROJ STUDENATA

   

  Redovni studij-

  troškove

  studija snosi osnivač

   

  Redovni

  Studij b)- troškove studija

  snose sami studenti

   

  Vanredni  studij c)

   

  Strani državljani

   

   

  Ukupno

  Odsjek za biologiju

  4/240 (E)CTS

  -

  14

  -

  3

  17

  Nastavnički smjer

   

  -

  6

  -

  2

  8

  Smjer ekologija

   

  -

  8

  -

  1

  9

  Odsjek za fiziku

  4/ 240 (E)CTS

  22

  20

  -

  2

  44

  Nastavnički smjer

   

  13

  10

  -

  1

  24

  Opći smjer

   

  9

  10

  -

  1

  20

  Odsjek za geografiju

  4/ 240 (E)CTS

  4

  19

  28

  3

  54

  Nastavnički smjer

   

  4

  12

  9

  1

  26

  Regionalno i prostorno planiranje

   

  -

  7

  10

  1

  18

  Turizam i zaštita životne sredine

   

  -

  -

  9

  1

  10

  Odsjek za hemiju

  4/240 (E)CTS

  15

  37

  -

  3

  55

  Nastavnički smjer

   

  7

  10

  -

  1

  18

  Opći smjer

   

  -

  12

  -

  1

  13

  Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

   

  8

  15

  -

  1

  24

  Odsjek za matematiku

  3/180 (E)CTS

  12

  40

  9

  5

  66

  Opći  smjer

   

  -

  5

  1

  1

  7

  Primijenjena matematika

   

  4

  10

  1

  1

  16

  Nastavnički smjer (Matematika)

   

  -

  12

  2

  1

  15

  Nastavnički smjer

  (Matematika i informatika)

   

  8

  13

  2

  1

  24

  Teorijska kompjuterska nauka

   

  -

  -

  3

  1

  4

  UKUPNO

   

   

  53

  130

  37

  16

  236

   

  Prijave za Konkurs za upis se podnose Studentskoj službi Prirodno-matamatičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 17.07.2017. – 21.07.2017. godine  i od 21.08.2017. – 25.08.2017. godine.

  Polaganje prijemnog ispita nije predviđeno.

   

   

  Napomena: Ostali detalji Konkursa za upis studenata I godinu PRVOG CIKLUSA studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, te kriteriji i mjerila za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata u prvu godinu prvog ciklusa dostupni su na web stranici Prirodno-matamatičkog fakulteta: www.pmf@pmf.unsa.ba

   

  Čitano 4343 puta Zadnji put promjenjen petak, 14 Juli 2017 15:38

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator