utorak, 16 Maj 2017 09:22

Seminar za nastavnike i profesore fizike „Učenje i poučavanje o toplotnim pojavama“

  Datum: 21.6.2017.  

  Mjesto: Mali amfiteatar/Veliki amfiteatar, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

  Vrijeme: 8:15 – 15:50

  Predavači: Nastavnici, suradnici i doktorandi Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

   

  Program

   

  Registracija učesnika (8:15-8:45)


  Uvodno obraćanje, šef Odsjeka
  dr. Azra Gazibegović-Busuladžić (9:00-9:10)

   

  Razvijanje konceptualnog razumijevanja o toplotnim pojavama, dr. Vanes Mešić (9:15-10:15)

   

  Kako i zašto do niskih temperatura? Amra Salčinović Fetić, MA (10:15-10:45)

   

  Pojam entropije, dr. Elvedin Hasović (10:45-11:15)

   

  Historijski razvoj ideja o toplotnim pojavama, dr. Mustafa Busuladžić (11:30-12:30)

   

  Širenje tijela pri zagrijavanju, Fahreta Sijerčić, MA (12:30-13:30)

   

  Analogije i rasuđivanje o ekstremnim slučajevima u nastavi fizike, Andrej Vidak, MA (13:45-14:45)

   

  Ogledi sa lako pristupačnim materijalima u nastavi termodinamike, Džana Salibašić, MA i Dino Habibović, MA (14:45-15:45)

   

   

  Zatvaranje seminara, šef Odsjeka dr. Azra Gazibegović-Busuladžić (15:45-15:50)

  Čitano 776 puta

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator