petak, 12 Decembar 2014 11:33

Susret predstavnika CERIC-ERICa sa naučnicima

   

   

  CERIC-ERIC je jedinstveni multidisciplinarni i multitehnološki konzorcij za istraživačku infrastrukturu sa fokusom na Srednju Evropu. Cilj je osigurati otvoreni i integrirani pristup istraživačkim infrastrukturama i informacijama za istraživače iz cijelog svijeta.

   

   

  CERIC-ERIC

   

   

  Jose Manuel Barroso, predsjednik Evropske komisije, potpisao je odluku Komisije o implementaciji CERIC-ERIC-a, konzorcija evropske istraživačke infrastrukture za analitičko istraživanje i sintezu u biološkim naukama i nanotehnologiji Srednje Evrope, 24. juna 2014. godine.

  Konzorcij ERIC (European Research Infrastructures Consortium) je podijeljena istraživačka infrastruktura koja se zasniva na pravilima Vijeća 723/2009 – ona spaja najbolje istraživačke centre i specijalizirane laboratorije zemalja učesnica u usko integriranu mrežu sposobnu da funkcionira na nivoima najvećeg kvaliteta i da garantuje otvoreni pristup. CERIC je prvi ERIC sa sjedištem u Italiji, a domaćin je istraživački centar Elettra Sincrotrone u Trstu. Pored Italije, ostali članovi konzorcija su Austrija, Češka, Rumunija, Srbija i Slovenija. Očekuje se da će se uskoro pridružiti i druge zemlje uključujući Hrvatsku, Mađarsku i Poljsku.

  CERIC-ERIC je implementiran kako bi se odgovorilo na potrebu za pristupom najsavremenijoj opremi potičući mobilnost i evropske integracije. Centri konzorcija razvijaju i istraživačima i industrijama čine dostupnim najsavremenije analitičke instrumente za razvoj svojstava i inovacija materijala u koje spadaju sinhrotronsko svjetlo, magnetna rezonansa, neutronska spektroskopija i elektronska mikroskopija. Ovi instrumenti će se primjenjivati u biološkim naukama, nanotehnologiji, naukama o kulturnom naslijeđu i naukama o okolini.

  Tokom prve generalne skupštine CERIC-ERIC-a, koja je održana 22. jula 2014. godine u Milanu, donijete su prve odluke o što bržem pokretanju aktivnosti konzorcija; Carlo Rizzuto je izabran kao pravni zastupnik konzorcija. Tokom kratke ceremonije po završetku sastanka Máire Geoghegan-Quinn, evropska komesarka za istraživanje, inovacije i nauku, otkrila je spomen-ploču i poželjela uspjeh ovoj inicijativi od ogromne naučne vrijednosti i značaja za Evropu. Ceremoniji je prisustvovala i Stefania Giannini, italijanska ministrica za obrazovanje i istraživanje. Predstavnici CERIC-a potiču internacionalizaciju, istraživačku mobilnost i evropske integracije i sarađuju sa predstavnicima programa Horizon 2020.

  Susret predstavnika CERIC-ERIC-a sa naučnicima iz Bosne i Hercegovine

  Sarajevo, 17. decembar 2014. godine

   

  -          Uvodni dio o CERIC-ERIC-u:

  ·         historija procesa implementacije i prvih akcija

  ·         misija i mogućnosti finansiranja

   

  -          Prezentacija CERIC-ovih instrumenata i provjera multidisciplinarnog i multitehnološkog osnovnog i primijenjenog istraživanja na nano nivou u oblasti nauka o materijalima i biomaterijalima

  -          Diskusija o mogućoj zajedničkoj saradnji između CERIC-a i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini

   

  CERIC Sarajevo - agenda

   

  Čitano 795 puta Zadnji put promjenjen petak, 12 Decembar 2014 11:42

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator