ponedjeljak, 10 Novembar 2014 14:11

Odluka studenti I ciklus diplomski

   

  Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 61. sjednici, održanoj 06.11.2014. godine,  donijelo je

   

  ODLUKU

   

  Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2013/2014. godini upisali završnu godinu I ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i položili sve potrebne ispite, zaključno sa 30.09.2014. godine, te u skladu sa Odlukom Nastavno-naučnog vijeća sa 59. sjednice, održane 02.10.2014. godine, broj: 01/06-2410/2-2014, predali svoj završni rad do 31.10.2014. godine za odbranu, i isti se nalazi u proceduri za odbranu, omogućava se obnova godine bez plaćanja upisnine, a uz izmirenje troškova korištenja biblioteke i informacionog sistema (ISSS).

   

  DEKAN FAKULTETA 

  Prof. dr. Rifat Škrijelj

   

   

  Čitano 1227 puta Zadnji put promjenjen ponedjeljak, 10 Novembar 2014 14:13

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator