četvrtak, 02 Oktobar 2014 15:51

O D L U K A

   

   

  Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 59. sjednici, održanoj 02.10.2014. godine,  donijelo je 

   

      ODLUKU

   

       I

  Studentima, koji su prvi put u akademskoj 2013/2014. godini upisali završnu godinu I ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i položili sve potrebne ispite, a ostala im je predaja i odbrana završnog rada, omogućuje se obnova godine i odbrana završnog rada I ciklusa studija najkasnije do 31.10.2014. godine, bez plaćanja upisnine, a  uz izmirenje troškova korištenja biblioteke i informacionog sistema (ISSS).

   

      II

  Studenti, iz stava I, upis mogu izvršiti najkasnije do 10.10.2014. godine.

   

      III

  Svi ostali studenti, koji nisu obuhvaćeni stavom I dužni su izvršiti svoje obaveze po pitanju obnove godine u skladu sa cjenovnikom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.

   

  DEKAN FAKULTETA  

  Prof. dr. Rifat Škrijelj

  Čitano 1961 puta Zadnji put promjenjen četvrtak, 02 Oktobar 2014 15:57

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator