četvrtak, 25 Septembar 2014 15:29

Odluka dodatni ispitni termin 2014. god.

   

   

   

  Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na Prijedlog Koordinacionog odbora Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  od 23.09.2014.godine, Nastavno-naučno Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na sjednici održanoj 25.09.2014. godine,  donijelo je

   

     ODLUKU

   

    I

  Studenti I i II ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji studiraju u skladu sa Bolonjskim principima i imaju dva nepoložena predmeta, mogu prijaviti polaganje u dodatnom terminu u okviru septembarskog roka  isključivo jedan od ta dva predmeta, kako bi stekli uslov za upis u narednu godinu studija.

   

  II

  Studenti, kojima je ostao samo jedan ispit da završe akademsku 2013/2014. godinu, također mogu prijaviti polaganje u dodatnom terminu u okviru septembarskog roka.

   

  III

  Dodatni termin u okviru septembarskog roka, održat će se u utorak, 30.09.2014. godine u 10 sati na svim odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Zadužuju se šefovi odsjeka da obezbjede sale za polaganje ispita.   

   

  IV

  Prijavu ispita studenti vrše na klasičan način, predajom prijava na Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 25. 09. do 29.09.2014. godine, u vremenu od 10.30 – 14.00 sati.

   

  V

  Studenti, iz stava I i II, upis mogu izvršiti najkasnije do 03.10.2014. godine.

   

  Obrazloženje

  Uvažavajući objektivne okolnosti, koje su bili rezultat februarskih protesta, poplava, te realizacije terenske nastave studenata Odsjeka za biologiju i Odsjeka za geografiju u specifičnim uslovima u akademskoj 2013/2104. godini, utvrđen je navedeni prijedlog.

   

  DEKAN FAKULTETA

  Prof. dr. Rifat Škrijelj

   

  Čitano 1947 puta Zadnji put promjenjen četvrtak, 02 Oktobar 2014 11:48

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator