ponedjeljak, 08 Septembar 2014 10:56

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U ak.2014/2015.g.

   

   

   OBAVJEŠTENJE

    

  PRIJAVA SE VRŠI OD

          08.09.2014.g. – 30.09.2014.g. (od 11h-13h)

   

  POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA BR. 1610000036020088 (banke se nalaze preko puta)

   

  NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT  KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS.

   

  UZ PRIJAVU NA KONKURS POTREBNO JE PRILOŽITI:

   

  -         zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

  -         Originalna Diploma i Dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili Prvi ciklus studija mogu do izdavanja Diplome i Dodatka diplomi predati Uvjerenje o završenom studiju, ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom Konkursu)

  -         Originalna diploma i Uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij)

  -         izvod iz matične knjige rođenih

  -         uvjerenje o državljanstvu

  -         druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

   

   

  NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

   

  Čitano 2187 puta Zadnji put promjenjen ponedjeljak, 08 Septembar 2014 15:31

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator