četvrtak, 18 Juli 2013 18:26

Najnovije obavještenje o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu godinu Prvog ciklusa studija u 2013/2014. god prema Odluci Vlade Kantona Sarajevo

  Zbog greške prilikom oglašavanja ispravljena verzija:

  Prema Odluci Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19376-26.4/13 od 16.07.2013. godine o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu Prvog ciklusa studija u studijskoj 2013/2014. god. iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, omogudava se upis sljededim kandidatima, prema spisku, na odsjecima i smjerovima na kojima su konkurisali, a u svojstvu redovnih studenata:

  PROSIRENA LISTA

   

  Prema Odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o proširenju broja i izmjeni strukture studenata koji upisuju prvu studijsku godinu I ciklusa studija u studijskoj 2013/2014 godini na osnovu zahtjeva od strane fakulteta/akademija u sastavu Univerziteta u Sarajevu, broj: 11-05-38-19896/13 od 18.07.2013. godine, Prirodno-matematički fakultet  proširuje listu kako slijedi:

  DOPUNA LISTE

   

  Čitano 4604 puta Zadnji put promjenjen petak, 19 Juli 2013 10:51

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator