četvrtak, 16 Maj 2013 21:22

OBAVIJEST

   Na osnovu člana 208. Pravila Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, Nastavno–naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo na 34. sjednici održanoj 16.05.2013. godine,  d o n i j e l o  j e 

  O D L U K U 

   Kojom se utvrđuje okvirni kalendar aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u akademskoj 2012/2013. godini.

  I

    Nastava za studente koji studiraju po bolonjskim principima će trajati do 31.05.2013. godine. 

  II

    Slobodna sedmica za pripremu ispita će trajati  od 03.06.- 07.06. 2013. godine.  

  III

   Završni i popravni ispiti će trajati od 10.06 do 12.07.2013. godine.  

   IV  

  Ispiti za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima u akademskoj 2012/2013. godini, obavit će se u dva termina u junsko-julskom roku, i  to 

  od 10.06.- 12.07.2013. godine. 

  U skladu sa navedenom Odlukom Nastavno-naučnog vijeća, šefovi Odsjeka treba da usaglase ispitne termine.

  D E K A N  F A K U L T E T A 

  Prof. dr Rifat Škrijelj

  Čitano 2129 puta Zadnji put promjenjen četvrtak, 16 Maj 2013 21:33

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator