OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA

ak. 2017/2018.godine

ZA PRVI, DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA

           vršit će se u periodu od 19.02.2018./pon/ - 23.02.2018./pet/

 

 

 

POTREBNO:

 

1.     Semestralni listovi (uzimaju se u Studentskoj službi od 11h-13h)

 

2.     Studenti koji plaćaju upisninu u ratama, dužni su prilikom upisa izvršiti uplatu druge rate na ž.r. Fakulteta 1610000036020088, sa obaveznom naznakom na koji Odsjek se upisuje.

 

3.     Ovjera i upis semestra i godine obavezna je za sve studente izuzev studenata koji imaju status apsolventa!

    

 

 

Sarajevo, 14.02.2018.godine                                                                                 STUDENTSKA SLUŽBA                                                                                   

UPIS NA III CIKLUS STUDIJA U

AKADEMSKOJ 2017/2018.god. NA PMF-u SARAJEVO

će se vršiti od 15.01.2018. /pon/ - 26.01.2018. /pet/ 

 

POTREBNO:

 

1.      Izvršiti uplatu od 30 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 kod bilo koje Banke

      Svrha uplate: Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet

 

      Na osnovu uplatnice u Studentskoj službi se dobije indeks i upisni materijal.

      Čitko popuniti indeks, upisni materijal i 2 fotografije (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list gornji desni ugao)

 

2.      Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu – original ne stariji od 6 mjeseci

 

 

PREDATI UZ INDEKS I UPISNI MATERIJAL SLJEDEĆE:

 

Uplata od 7000 KM ili 3500 KM  na žiro-račun Prirodno-matematičkog  fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke

           Svrha uplate: III ciklus – (...)upisati naziv odsjeka, a ne smjera (npr. III ciklus - Biologija)

 

-  Uplata od 3500 KM ili 1750 KMna žiro-račun Prirodno-matematičkog  fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke

    Svrha uplate: III ciklus – (...) upisati naziv odsjeka, a ne smjera (npr. III ciklus - Biologija) ZA ASISTENTE I VIŠE ASISTENTE PMF-A 

    SARAJEVO I SARADNIKE INSTITUTA ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU SARAJEVO

 

        - Uplata od 2500 KM  ili 5000 KMna žiro-račun Prirodno-matematičkog  fakulteta: 1610000036020088 kod Raiffeisen Banke

Svrha uplate: III ciklus - Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju (npr. Studijski program:Fizika u obrazovanju)

 

- Uplata od 10 KM na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta: 1610000036020088kod Raiffeisen Banke

    Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe (PMF)

 

      -  Uplata od 10 KM  na žiro-račun Univerziteta Sarajevo:3383202250621169 kod bilo koje Banke

    Svrha uplate: Korištenje Informacionog sistema Studentske službe (UNSA)

 

 

 

U Sarajevu, 12.01.2018.godine                                                                                                                                

Strana 1 od 28

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator