Koordinacioni odbor

  • Članovi:

    

   ·         Prof. Dr. Mustafa Memić – Dekan Fakulteta;


    

   ·         Prof. Dr. Senad Odžak – Prodekan za opće poslove i finansije;


    

   ·         Doc. Dr. Ranko Mirić – Prodekan za nastavu i naučnoistraživački rad;


    

   ·         Prof. Dr. Lada Lukić Bilela – Prodekan za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta;


    

   ·         Prof. Dr Edina Muratović – Šef Odsjeka za biologiju;


    

   ·         Doc. Dr. Azra Gazibegović-Busuladžić – Šef Odsjeka za fiziku;


    

   ·         Prof. Dr. Nusret Drešković  - Šef odsjeka za geografiju,;


    

   ·         Prof. Dr. Fehim Korać – Šef Odsjeka za hemiju;


    

   ·         Prof. Dr. Esmir Pilav– Šef Odsjeka za matematiku;


    

   ·         Jasmina Hasanbegović, dipl. iur. – Sekretar Fakulteta;


    

    

    

  Zadnji put promjenjen petak, 24 Mart 2017 12:55

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator