Novosti

 

Obavještenje upis studenata na III ciklus studija

16 Novembar 2019 in Novo obavještenje

Obavještenje - upis na III ciklus studija - Prva godina Obavještenje - upis studenata na III ciklus studija - Više godine

POZIVNO PISMO NA MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU

14 Novembar 2019 in Novo obavještenje

POZIVNO PISMO NA MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU Svi smo isti: drugi i drugačiji Sarajevo, 03.12.2019. Poštovana/i, Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini i Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu organizira Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Svi smo isti: drugi i drugačiji, koja će se održati u Kampusu Univerziteta…

Poziv za učešće na okruglom stolu "Savremeno poimanje karijere i tržišta rada"

12 Novembar 2019 in Novo obavještenje

Univerzitet u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i 15 godina primjene bolonjskog koncepta studiranja. Ovaj značajni jubilej najstarije i najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini obilježavamo nizom manifestacija i aktivnosti, među koje spada i organizacija okruglih stolova, akademskih sastanaka i radionica. U okviru navedenih aktivnosti, Univerzitet u…

Poziv na Progresivni forum: Izazovi u reformama u Kantonu Sarajevo.

12 Novembar 2019 in Novo obavještenje

Poštovani/e, Friedrich-Ebert-Stiftung BiH (FES) i Vlada Kantona Sarajevo Vas poziva na prvi Progresivni Forum koji će se održati u subotu, 16. novembra 2019. godine u Sarajevu u hotelu Hills, s početkom u 11:00 sati. Tema Foruma je Izazovi u reformskim procesima u Kantonu Sarajevo. Progresivni forum želi da okupi predstavnike…

Obavještenje - Konačna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

14 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E N J E KONAČNE rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u DRUGOM KONKURSNOM ROKU u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata…

Obavještenje - Preliminarna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

11 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u DRUGOM KONKURSNOM ROKU u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu…

Preliminarna rang liste II ciklus Drugi konkursni rok

11 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

Preliminarna rang lista fizika II ciklus Opći smjer Drugi konkursni rok Preliminarna rang lista Geografija II ciklus smjer RiPP Drugi konkursni rok

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

07 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti u periodu od 07.10.2019./pon/ - 11.10.2019./pet/ od 10h do 14h ZA UPIS JE NEOPHODNO DOSTAVITI SLJEDEĆE: 1. Originalna dokumenta o završenom visokom obrazovanju (ukoliko ih nisu predali pri prijavi…

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

04 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo upisa prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da će se upis vršiti svakim radnim danom u periodu od PONEDJELJKA (07.10. 2019.) do PETKA ( 11.10. 2019.) na šalterima Studentske službe od 10:00 do 14:00.…

Obavještenje za konačne rang liste za upis na drugi ciklus u ak. 2019/20

04 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E N J E Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II…

KONAČNE RANG LISTE - DRUGI CIKLUS

04 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

BIOLOGIJA FIZIKA GEOGRAFIJA HEMIJA MATEMATIKA

Konkurs - drugi ciklus studija, drugi upisni rok

04 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za drugi ciklus na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-38-15203-2/19 od 30.04.2019. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo…

Obavještenje-početak nastave u akademskoj 2019/2020. godini

01 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E N J E Obavještavaju se studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da nastava za akademsku 2019/2020. godinu na svim studijskim godinama prvog ciklusa studijapočinje 07. 10. 2019. godine. Rasporedi nastave su dostupni na oglasnim pločama matičnih odsjeka. Nastava za studente II…

Prijem novoupisanih studenata (Brucoša)

01 Oktobar 2019 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E N J E Prijem novoupisanih studenata (Brucoša) u I godinu prvog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini i podjela indexa održat će se u ponedjeljak, 07.10.2019. godine, prema sljedećem rasporedu: · Odsjeci za fiziku, geografiju i…

Obavještenje za preliminarne rang liste za upis na drugi ciklus u ak. 2019/20

30 Septembar 2019 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E N J E Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II…

PRELIMINARNE RANG LISTE - DRUGI CIKLUS

30 Septembar 2019 in Novo obavještenje

BIOLOGIJA FIZIKA GEOGRAFIJA HEMIJA MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE DRUGI UPISNI ROK

20 Septembar 2019 in Novo obavještenje

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u DRUGOM PRIJAVNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, na…

OBAVJEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U AK.2019/2020.GODINI

20 Septembar 2019 in Novo obavještenje

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVLJENI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA U AK.2019/2020.GODINI SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U AK.2019/2020.GODINU U DRUGOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE (UKOLIKO ISTE NISU VEĆ PREDALI TOKOM PRIJAVE NA KONKURS) I IZVRŠITI UPIS NAJDALJE…

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU

20 Septembar 2019 in Novo obavještenje

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 23.09.2019. /pon/ - 27.09.2019. /pet/ u Studentskoj službi od 11h-13h POTREBNO: 1. Originalna diploma o završenom četverogodišnjem obrazovanju i svjedodžbe o završenim razredima 2. Originalni Rodni list i…

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator