Novosti

 

DRUGI PRIJAVNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA - SLOBODNA MJESTA

26 Juli 2019 in Novo obavještenje

DRUGI PRIJAVNI ROK SLOBODNA MJESTA Konkurs sa kriterijima i mjerilima . . .

Informacije za upis u I godinu I ciklusa i stručnog studija

26 Juli 2019 in Novo obavještenje

Upis brucoša I ciklus informacije Upis brucoša na strucni studij IT informacije Ugovor o studiranju I ciklus primjer Ugovor o studiranju IT stručni studij primjer Uplatnice za upis brucoša primjerak

OBAVJEŠTENJE REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE

22 Juli 2019 in Novo obavještenje

VAŽNO OBAVJEŠTENJE REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I STRUČNOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI SU OBJAVLJENE NA OGLASNIM PLOČAMA I WEB STRANICI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA. LINK NA OSNOVU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I STRUČNOG…

REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE

22 Juli 2019 in Novo obavještenje

BIOLOGIJA FIZIKA GEOGRAFIJA HEMIJA MATEMATIKA STRUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Prijava ispita iz zimskog i ljetnog semestra Septembar '18-'19.god

22 Juli 2019 in Novo obavještenje

PRIJAVA ISPITA IZ ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA AK.2018/2019.GODINE SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 22.07.2019./pon/ - 30.08.2019./pet/ 12h NAPOMENA: Ukoliko budete imali bilo kakav problem ili poteškoću prilikom prijave ispita, molimo Vas da …

Prijava ispita za Septembarski rok 18-19.g. za studente po starom NPP

22 Juli 2019 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK u akademskoj 2018/2019.godini VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) U PERIODU OD 19.08.2019./ponedeljak/ - 30.08.2019./petak/ NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti…

Obavještenje za upis brucoša u ak. 2019 - 2020 god.

12 Juli 2019 in Novo obavještenje

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2019/2020.g. KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 15.07.2019. /pon/ - 19.07.2019. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-13h kao i u periodu od 21.08.2019./sri/ - 06.09.2019./pet/ od 10h-14h POTREBNO: 1. Upisni materijal (može se kupiti u…

OBAVJEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U AK.2019/2020.GODINI

12 Juli 2019 in Novo obavještenje

OBAVJEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U AK.2019/2020.GODINI OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVLJENI U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA U AK.2019/2020.GODINI SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U AK.2019/2020.GODINU U PRVOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE…

OBAVJEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA NA STUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

12 Juli 2019 in Novo obavještenje

OBAVJEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA NA STUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVLJENI U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA UPIS NA STRUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U AK.2019/2020.GODINI SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U AK.2019/2020.GODINU U PRVOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE…

KONAČNE RANG LISTE

12 Juli 2019 in Novo obavještenje

BIOLOGIJA FIZIKA GEOGRAFIJA HEMIJA MATEMATIKA STRUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Preliminarne liste

08 Juli 2019 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E N J E Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u PRVOM PRIJAVNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa…

OBAVJEŠTENJE - Preliminarne rang liste

08 Juli 2019 in Novo obavještenje

BIOLOGIJA FIZIKA GEOGRAFIJA HEMIJA MATEMATIKA STRUČNI STUDIJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

PMF Programming Contest

25 Juni 2019 in Novo obavještenje

PMF Programming Contest je studentsko takmičenje koje organizuju Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta, Odsjek za matematiku i Udruženje matematičara Kantona Sarajevo. Termin održavanja je subota, 29.6.2019. godine, u prostorijama Prirodno - matematičkog fakulteta, sa početkom u 10:00 sati. Pravo učešća imaju svi studenti prvog i drugog ciklusa studija bilo kojeg fakulteta…

KONKURS I PLAN UPISA STUDENATA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

07 Juni 2019 in Novo obavještenje

KONKURS I PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI KURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA…

KONKURS I PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

07 Juni 2019 in Novo obavještenje

KONKURS I PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI PRIJAVE SE PREDAJU U PERIODU 07.06.2019. – 05.07.2019. (od 10h-14h) NA ŠALTERIMA STUDENTSKIH SLUŽBI I TO: ODSJEK ZA BIOLOGIJU - PRIZEMLJE VISOKE ZGRADE OSTALI ODSJECI - PRIZEMLJE NISKE ZGRADE…

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

07 Juni 2019 in Novo obavještenje

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI PREMA OBJAVLJENOM KONKURSU OD 07.06. 2019. GODINE KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI PRIJAVE SE VRŠE U…

KURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

07 Juni 2019 in Novo obavještenje

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI PREMA OBJAVLJENOM KONKURSU OD 07.06. 2019. GODINE KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI PRIJAVE SE VRŠE U PERIODU 07.06.2019.…

Predavnje Abdel Isaković

28 Maj 2019 in Novo obavještenje

U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univeniteta u Sarajevu, unutar projekta Dijaspora za Razvoj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švicarske vlade, a u partnerstvu sa UNDPBiH i IOM BiH, mi Vas pozivamo da prisustvujete seriji predavanja Prof. Abdela F. Isakovića (BSc University of Sarajevo '96, PhD University…

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator