Printaj ovu stranu
četvrtak, 03 Juli 2014 11:53

OBAVIJEST-Konkurs za upis studenata na I ciklus studija u ak.2014/2015.god.

 

KONKURSZA UPIS STUDENATA NA

 

PRVI CIKLUS STUDIJA U ak.2014/2015.god.

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

24.06.2014.g. – 07.07.2014.g. (od 09h-13h)

 

POTREBNO JE UPLATITI 40,00 KM NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA

BR. 1610000036020088        

 

NA UPLATNICI OBAVEZNO NAZNAČITI NA KOJI ODSJEK KANDIDAT  KONKURIŠE. NAKON IZVRŠENE UPLATE KANDIDATI TREBAJU SA UPLATNICOM NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE PREUZETI ZAHTJEV ZA UPIS.

 

POTREBNO JE PRILOŽITI:

- Prijava na Konkurs/Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na  koji konkuriše

- Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije,  prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

 - Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu i

- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.                                      

 

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI

Čitano 2449 puta Zadnji put promjenjen ponedjeljak, 07 Juli 2014 20:41