• IUvjeti korištenja

  Uvjeti korištenja

  Za korisnike koji nisu osoblje ili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu...

 • IOsoblje

  Osoblje

     Mr. sc. Edita Spahić, šef Biblioteke Tel.: 033 743–753 edita_spahic@yahoo.com   Bilja...

 • IDostupne baze podataka, katalozi i linkovi

  Dostupne baze podataka, katalozi i linkovi

    Na Univerzitetu u Sarajevu baze podataka su dostupne preko Web of Science na linku: https://apps...

 • Uvjeti korištenja

  Za korisnike koji nisu osoblje ili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • Osoblje

     Mr. sc. Edita Spahić, šef Biblioteke Tel.: 033 743–753 edita_spahic@yahoo.com   Bilja

 • Dostupne baze podataka, katalozi i linkovi

    Na Univerzitetu u Sarajevu baze podataka su dostupne preko Web of Science na linku: https://apps

Dostupne baze podataka, katalozi i linkovi

   

  Na Univerzitetu u Sarajevu baze podataka su dostupne preko Web of Science na linku: https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E6TeP92li7DIlNzgsrC&errorQid=7#search

   

   

  Biblioteka koristi sistem COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi), između ostalog, i za izradu online kataloga. Knjižni fond Biblioteke je dostupan na   https://bh.cobiss.net/ 

   

  Zavičajna zbirka grada Sarajeva je dostupna na http://digital.bgs.ba/

   

  Statistički bilteni JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo su dostupni na https://szks.ba/bilteni/

   

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine je dostupan nahttp://www.pmf.unsa.ba/hemija/glasnik/

   

  Časopis Sarajevo Journal of Mathematics je dostupan na linku

  http://www.anubih.ba/Journals/SJMATH.html

  Zbornici sa International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC) su dostupni na linku

  https://www.ithmc.com/

  Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. Dostupan je na linku https://hrcak.srce.hr/

   

  SCIndeks je centralno čvorište integrisanog sistema periodičnog izdavaštva Srbije. Dostupan je na linku

  https://scindeks.ceon.rs/Default.aspx

  Čitano 254 puta Zadnji put promjenjen petak, 06 Mart 2020 12:46
  Više iz kategorije: « Radno vrijeme Osoblje »

  Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
     Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

  Kontakt Administrator