Uputstvo studentima o postupanju u toku provjera znanja na Fakultetu

Uputstvo studentima o postupanju u toku provjera znanja na Fakultetu nalazi se na linku.