Redovna nastava se izvodi za pet i više studenata. Za manji broj studenata od navedenog nastava se odvija konsultativno.