Prijava tema završnih radova I i II ciklusa studija

Obavještavaju se studenti završnih godina da je potrebno da izaberu temu i mentora sa priloženog spiska tema i mentora završnih radova I i II ciklusa studija te da u dogovoru sa mentorom popune obrazac ZR-1.

Popunjen i potpisan obrazac je potrebno predati u sekretarijat Odsjeka za geografiju, kod laboranta Emira Škaljića, do 22.01.2021. godine.

 

Teme završnih radova za I ciklus studija

Teme završnih radova za II ciklus studija

Obrazac ZR1 za prijavu teme