Nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju

 Dr.sc. Nusret Drešković
Dr.sc. Nusret DreškovićRedovni profesor

Izbor za naučne oblasti "Fizička geografija" i "GIS"

  Dr.sc. Mevlida Operta
Dr.sc. Mevlida OpertaRedovna profesorica

Izbor za naučnu oblast "Geologija"

  Dr.sc. Rahman Nurković
Dr.sc. Rahman NurkovićRedovni profesor

Izbor za naučnu oblast "Društvena geografija"

Dr.sc. Ranko Mirić
Dr.sc. Ranko MirićVanredni profesor
Izbor za naučne oblasti "Regionalna geografija" i "Turizam"
Dr.sc. Snježana Musa
Dr.sc. Snježana MusaRedovna profesorica
Izbor za naučnu oblast: "Fizička geografija"
Dr.sc. Alma Pobrić
Dr.sc. Alma PobrićVanredna profesorica
Izbor za naučne oblasti "Društvena geografija" i "Turizam"
Dr.sc. Ševkija Okerić
Dr.sc. Ševkija OkerićVanredni profesor
Izbor za naučnu oblast "Regionalno i prostorno planiranje"
Dr.sc. Aida Korjenić
Dr.sc. Aida KorjenićVanredna profesorica
Izbor za naučnu oblast "Fizička geografija"
Dr.sc. Senada Nezirović
Dr.sc. Senada NezirovićVanredna profesorica
Izbor za naučne oblasti "Regionalna geografija" i "Turizam"
Dr.sc. Aida Bidžan - Gekić
Dr.sc. Aida Bidžan - GekićDocentica
Izbor za naučnu oblast "Regionalna geografija"
Dr.sc. Lejla Žunić
Dr.sc. Lejla ŽunićDocentica
Izbor za naučnu oblast "Turizam"
Dr.sc. Haris Gekić
Dr.sc. Haris GekićDocent
Izbor za naučnu oblast "Društvena geografija"
Dr.sc. Edin Hrelja
Dr.sc. Edin HreljaDocent
Izbor za naučne oblasti "Fizička geografija" i "Geoekologija"
Dr.sc. Amra Čaušević
Dr.sc. Amra ČauševićDocentica
Izbor za naučnu oblast "Turizam"
Dr.sc. Amra Banda
Dr.sc. Amra BandaViša asistentica
Izbor za naučne oblasti "Turizam" i "Geoekologija"
Dr.sc. Boris Avdić
Dr.sc. Boris AvdićViši asistent
Izbor za naučnu oblast "Regionalna geografija"
Amina Sivac, MA
Amina Sivac, MAViša asistentica
Izbor za naučne oblasti "Regionalno i prostorno planiranje" i "GIS"
Ahmed Džaferagić, MA
Ahmed Džaferagić, MAAsistent
Izbor za naučne oblasti "Fizička geografija" i "Geologija"
Aida Avdić, MA
Aida Avdić, MAAsistentica
Izbor za naučne oblasti "Društvena geografija" i "Turizam"

Vanjski saradnici

Dr.sc. Samir Đug
Dr.sc. Samir ĐugRedovni profesor
Dr.sc. Almir Peštek
Dr.sc. Almir PeštekRedovni profesor
Dr.sc. Mirza Smajić
Dr.sc. Mirza SmajićVanredni profesor
Dr.sc. Fikret Čunjalo
Dr.sc. Fikret ČunjaloVanredni profesor
Dr.sc. Hasnija Nurković
Dr.sc. Hasnija Nurković Vanredna profesorica
Mr. Danijela Zubović
Mr. Danijela ZubovićViša stručna saradnica

Nenastavno osoblje

Biljana Stojanović
Biljana StojanovićDiplomirani komparativist i bibliotekar
Emir Škaljić
Emir ŠkaljićLaborant