Obavijest za raspored nastave za vanredne studente I i II ciklusa

Obavještavamo vas da će raspored nastave za vanredne studente za I i II ciklus studija na Odsjeku za geografiju biti kreiran i objavljen nakon što bude finaliziran upis studenata u ak.2020/2021. godinu, tj. kada bude poznat konačan broj studenata po studijskim godinama i studijskim smjerovima.