Naučni skupovi

Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom za turizam Akdeniz Univerziteta iz Turske i partnerskim univerzitetima iz Turske i zemalja regije već 6. godinu zaredom organizira međunarodni kongres iz oblasti turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva. International Tourism and Hospitality Management Congress – ITHMC svake godine okuplja autore iz različitih univerzitetskih centara iz Evrope, Sjeverne Amerike, Azije, Afrike, što najbolje ukazuje na univerzalnu aktualnost problematike koja se razmatra unutar ovog kongresa. Više informacija o kongresu je dostupno na sljedećem linku:

International Tourism and Hospitality Management Congress

Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u saradnji sa Geografskim društvom u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirati će u novembru ove godine 5. kongres geografa Bosne i Hercegovine. Više informacija dostupno je na sljedećem linku:

5. kongres geografa Bosne i Hercegovine