Međunarodna saradnja

Odsjek za geografiju razvio je vrlo intenzivnu suradnju sa više visokoškolskih nastavno-naučnih institucija u inostranstvu među kojima su:

– Oddelek za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem u Kopru,

– Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

– Katedra za geografiju Pedagoške fakultete Masarykove Univerze u Brnu,

– Department of Geography University of Kingston,

– University de Paris-IV,

– Institut fur Geographie und Raumforschung Karl-Franzens-Universitat Graz,

– University of Kopenhagen, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani i dr.

U okviru Erasmus+ programa razmjene, Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uspješno sarađuje sa:

– Department of Geography, Faculty of Science, Palacky University, Olomouc, Czech Republic,

– Turistica -College of Tourism, University of Primorska, Slovenia,

– Faculty of Science and Technology, University of Debrecen, Hungary.

STUDIJSKI BORAVCI NASTAVNIKA NA ODSJEKU ZA GEOGRAFIJU

ERASMUS+

Dr. sc. Pedro Cabral – NOVA IMS Information Managment School, University of Lisbon

U junu 2019. godine u okviru International Credit Mobility – ICM 2017-2019, na Odsjeku za geografiju je boravio dr.sc. Pedro Cabral, vanredni profesor NOVA IMS Information Managment School. Tokom svoje posjete, održao je predavanja o Geografskom informacionom sistemu (GIS-u) s posebnim osvrtom na okoliš, te je dogovorena buduća saradnja između institucija.

Prezentacija je dostupna na linku:

Dr.sc. Pedro Cabral – predavanje

Dr.sc. Igor Žiberna – Department of Geography, Faculty of Arts, University of Maribor

Tokom ljetnog semestra ak. god. 2018/2019, na Odsjeku za geografiju je boravio dr.sc. Igor Žiberna, vanredni profesor Odsjeka za geografiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mariboru. Studijska posjeta je realizirana u okviru projekta ERASMUS+. Prof.dr. Žiberna je održao više predavanja studentima iz naučne oblasti Fizičke geografije.

Dr.sc. Eva Podovšovnik – Department of management in tourism, Faculty of Tourism Studies – Turistica, University of Primorska

Dr.sc. Igor Jurinčič – Department of sustainable destination, Faculty of Tourism Studies – Turistica, University of Primorska

U okviru ERASMUS+ programa, u periodu 20.-24.05.2019. na Odsjeku za geografiju su boravili profesori Fakulteta za turizam, Univerziteta Primorska, dr.sc. Eva Podovšovnik i dr.sc. Igor Jurinčić, koji su održali više predavanja za studente I ciklusa studija. Vanredna profesorica, dr.sc. Eva Podovšovnik je održala predavanja o naučno-istraživačkoj metodologiji u oblasti turizma. Predavanja vanrednog profesora, dr.sc. Igora Jurinčiča su bila iz oblasti održivog razvoja turizma.

Prezentacija je dostupna na linku:

Dr.sc. Igor Jurinčić – predavanje

Dr.sc. Petr Šimaček – Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc

U okviru ERASMUS+ programa u periodu 02.-08.07.2017. godine u studijskoj posjeti Odsjeku za geografiju je bio prof.dr. Petr Šimaček sa studentima, tokom koje je upriličena i terenska ekskurzija u Bosni i Hercegovini.

CEEPUS

Dr.sc. Nemanja Davidović – Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Sciences, University of Novi Sad

U okviru CEEPUS programa u periodu 23.-26.02.2016. godine doc.dr. Nemanja Davidović je boravio na Odsjeku za geografiju, te održao predavanja iz oblasti projektnog menadžmenta i menadžmenta turističkih destinacija.

STUDIJSKE POSJETE NASTAVNIKA I SARADNIKA DRUGIM INSTITUCIJAMA

Nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju su u proteklom periodu u sklopu ERASMUS+ i CEEPUS programa održali predavanja na različitim partnerskim visokoškolskim institucijama.

ERASMUS+

Amra Banda, MA: 13.-17.05.2019., Faculty of Tourism Studies – Turistica, University of Primorska, Slovenia

Boris Avdić, MA: 8.-12.04.2019., Institute of Earth Sciences/Geography, University of Debrecen, Hungary

Aida Avdić, MA: 25-29.03.2019., Institute of Earth Sciences/Geography, University of Debrecen, Hungary

Dr.sc. Nusret Drešković: 21.-25.05.2018., Faculty of Tourism Studies – Turistica, University of Primorska, Slovenia

Dr.sc. Nusret Drešković: 21.11.-12.12.2016., Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University, Czech Republic

Dr.sc. Nusret Drešković: 28.11.-04.12.2016., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Maribor, Slovenia

CEEPUS

Dr.sc. Nusret Drešković: 10.06. – 19.06.2017., Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University.

Dr.sc. Senada Nezirović je održala 08.03.2017. predavanje “Turistički planinski potencijali Sjeveroistočne Bosne“ na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru u sklopu CEEPUS programa.

PROGRAMI STUDENTSKE RAZMJENE

U okviru različitih programa studentske razmjene (ERASMUS+, CEEPUS i MEVLANA) na Odsjeku za geografiju su tokom proteklog perioda boravili studenti iz različitih evropskih zemalja. Također, naši studenti su boravili na partnerskim institucijama u Češkoj, Mađarskoj i Sloveniji.

ERASMUS+

Kateřina Nováková, Palacký University, Czech Republic – zimski semestar ak. god. 2019/2020

Zinaida Baznik, University of Primorska, Slovenia – ljetni semestar ak. god. 2017/2018

Lukas Caha i Jan Krusinsky, Palacký University, Czech Republic – ljetni semestar ak. god. 2016/2017

Kristina Kratofil, University of Zadar, Croatia – zimski semestar ak. god. 2016/2017

Eva Šerá Komlossyová, Palacký University, Czech Republic – ljetni semestar ak. god. 2016/2017

Tarik Medošević, Amar Čengić, Luka Stanić, Ahmed Džomba i Dino Kapić – Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc – ljetni semestar ak. god. 2019/2020

Tarik Medošević i Amar Čengić – University of Debrecen, Institute of Earth Sciences/Geography, Hungary– ljetni semestar ak.god. 2018/2019

Selma Čelik, Elsa Lojić, Medina Alajbegović, Adel Zuka, Dino Parganlija i Irfan Bećirović – Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc – zimski semestar ak. god. 2015/2016

MEVLANA

Mehmet Hasbahçe i Eray Celikbilek, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey – ak. god. 2017/2018

CEEPUS

Blaž Gorski i Tamara Batel, University of Zagreb, Croatia – ljetni semestar ak. god. 2016/2017