Odsjek za geografiju

Prirodno-matematičkog fakulteta

Univerziteta u Sarajevu

Zmaja od Bosne 33 – 35, 71000 Sarajevo, BiH


Dr.sc. Edin Hrelja, docent – Šef Odsjeka za geografiju

Tel: +387 33 723 765

E-mail:edin_hrelja@yahoo.com


Sekretar Odsjeka za geografiju

Tel: +387 33 723 736

E-mail: geografija@pmf.unsa.ba

Kontaktirajte nas

Captcha