Prijava za dodatni ispitni termin

Na osnovu Člana 64. Zakona o visokom obrazovanju i člana 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu prijava za dodatni septembarski ispitni termin vršit će se na šalterima studentske službe 06. oktobra 2020. godine od 10:00 do 14:00 sati. Studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju predati popunjenu prijavu za polaganje…

Pročitaj više

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom ispitnom roku

Termini i mjesta održavanju ispita u drugom septembarskom ispitnom roku na Odsjeku za geografiju 23.09.2020. godine dostupni su na linku. Napomena: Predmetni nastavnici će kontaktirati studente u vezi načina održavanja ispita putem e-maila ili platformi koje se uobičajeno koriste za svaki od predmeta.

Pročitaj više

Odluka o drugom septembarskom ispitnom roku

Drugi septembarski ispitni termin održat će se u srijedu 23.09.2020. godine. Studenti svih godina imaju pravo polagati samo jedan ispit. Prijave za polaganje ispita vrše se na šalteru studentske službe od 10 do 14 sati 22.09.2020. godine. Studenti mogu preuzeti prijave na web stranici Univerziteta u Sarajevu (http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita). Ispiti na Odsjeku za geografiju će se…

Pročitaj više

Obavještenje za studente!

Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, 30.08.2020.   OBAVJEŠTENJE Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da će se realizacija ispita iz nastavno-naučnih predmeta, za koje je u ak. 2019/2020. bio zadužen rahmetli prof. dr. Emir Temimović, odgoditi do donošenja odluke Vijeća Fakulteta…

Pročitaj više