Projekt “Atrakcijska osnova odabranih planinskih područja u FBiH kao osnova za razvoj ekoturizma”

Istraživački tim Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta realizirao je tokom 2019. godine naučno-istraživački projekat “Atrakcijska osnova odabranih planinskih područja u FBiH kao osnova za razvoj ekoturizma”, koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje. Ovaj projekat je bio fokusiran na analizu turističkih potencijala odabranih planinskih područja: Bjelašnice s Igmanom, Jahorine s Trebevićem,…

Pročitaj više

Projekt “Mapiranje i valorizacija biciklističkih i planinarskih staza na području općine Centar”

U periodu juli – decembar 2019. godine nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju su realizirali projekat “Mapiranje i valorizacija biciklističkih i planinarskih staza na području općine Centar” kojeg je finansirala Općina Centar. Ovaj projekat je za cilj imao da podrži napore zvaničnih institucija na nivou općine Centar koji su usmjereni ka podizanju svijesti o bavljenju…

Pročitaj više

Projekt “Identifikacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu je u period juni 2018. do juni 2019. realizirao projekat „Izrada inventarizacije i geografske interpretacije invazivnih vrsta u Federaciji BiH“. U realizaciju ovog projekta osim naučno-istraživačkog tima sa odsjeka za biologiju i geografiju Prirodno-matematičkog fakultetaUniverziteta u Sarajevu bili su uključeni  iistraživači sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal…

Pročitaj više

Projekt “Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja”

Tim stručnjaka Odsjeka za geografiju i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu je tokom 2017. godine izradio projekt „Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja“. Osnovni cilj projekta predstavlja identifikaciju i definiranje prostorne distibucije prema identificiranim vrstama polutanata u zraku na prostoru Sarajevske kotline prema klimatološkim sezonama. U…

Pročitaj više