Odbrana doktorske disertacije Amre Bande, MA

Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje da će Amra Banda, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Atrakcijska osnova planinskog prostora Bosne i Hercegovine kao podloga za razvoj selektivnih oblika turizma“ dana…

Pročitaj više

Nastavlja se izvedba u online režimu svih oblika nastave

U srijedu 20. maja 2020. godine održana je elektronska sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda: Usklađivanje Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom organa BiH, FBiH i Kantona Sarajevo, a koje se odnose na pandemiju korona virusa (COVID 19). Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta…

Pročitaj više

Odluka COVID – 19

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom virusa COVID-19 na području FBiH od 16.03.2020. godine, te Preporuke za poslodavce i radnike Vlade FBiH od 16.03.2020. godine, a u cilju prevencije širenja zaraze, te zaštite radnika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa uputstvom za postupanje Rektorata i podorganizacionih jedinica…

Pročitaj više

Akademski kalendar za 2019/2020. godinu

Akademski kalendar za prvi i drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu za 2019/2020. godinu dostupan je ovdje. Prema kalendaru, studijska 2019/2020. godina počinje 01. oktobra, a prijem brucoša i početak nastave u zimskom semestru je 07. oktobara 2019. godine. Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove studijske godine.

Pročitaj više