Nastavlja se izvedba u online režimu svih oblika nastave

U srijedu 20. maja 2020. godine održana je elektronska sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda: Usklađivanje Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom organa BiH, FBiH i Kantona Sarajevo, a koje se odnose na pandemiju korona virusa (COVID 19). Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta…

Pročitaj više

Plan upisa studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija Odsjeka za geografiju

Na 32. sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju, održanoj 28.02.2020. godine usvojen je Prijedlog plana upisa studenata na Odsjeku za geografiju u akademskoj 2020/2021. godini. Usvojeni Prijedlog upisa studenata možete pogledati na linku ispod. Prijedlog plana upisa studenata na Odsjeku za geografiju u akademskoj 2020/2021.

Pročitaj više

Odluka COVID – 19

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom virusa COVID-19 na području FBiH od 16.03.2020. godine, te Preporuke za poslodavce i radnike Vlade FBiH od 16.03.2020. godine, a u cilju prevencije širenja zaraze, te zaštite radnika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa uputstvom za postupanje Rektorata i podorganizacionih jedinica…

Pročitaj više

Konačne rang liste drugog prijavnog roka za upis na II ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u drugom konkursnom roku u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Informacije i obavještenja sa…

Pročitaj više

Preliminarne rang liste drugog prijavnog roka za upis na II ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u drugom konkursnom roku u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Informacije i obavještenja…

Pročitaj više

Upis primljenih kandidata na II ciklus studija

Upis kandidata u akademsku 2019/2020.godinu koji su ostvarili pravo upisa na drugi ciklus studija u prvom konkursnom roku će se vršiti u periodu od 07.10.2019. (ponedjeljak)  do 11.10.2019. (petak) od 10h do 14 h. Za upis je neophodno dostaviti sljedeće: Originalna dokumenta o završenom visokom obrazovanju(ukoliko ih nisu predali pri prijavi na Konkurs) Upisni materijal (indeks, upisne…

Pročitaj više

Konačne rang liste za upis na II ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Konačne rang liste možete pogledati na slijedećim…

Pročitaj više

Akademski kalendar za 2019/2020. godinu

Akademski kalendar za prvi i drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu za 2019/2020. godinu dostupan je ovdje. Prema kalendaru, studijska 2019/2020. godina počinje 01. oktobra, a prijem brucoša i početak nastave u zimskom semestru je 07. oktobara 2019. godine. Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove studijske godine.

Pročitaj više

Preliminarne rang liste za upis na II ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini. Preliminarne rang liste možete pogledati…

Pročitaj više