Prijava tema završnih radova I i II ciklusa studija

Obavještavaju se studenti završnih godina da je potrebno da izaberu temu i mentora sa priloženog spiska tema i mentora završnih radova I i II ciklusa studija te da u dogovoru sa mentorom popune obrazac ZR-1. Popunjen i potpisan obrazac je potrebno predati u sekretarijat Odsjeka za geografiju, kod laboranta Emira Škaljića, do 22.01.2021. godine.  …

Pročitaj više

Prijava ispita za redovni i popravni ispitni rok

Studentska služba PMF-a obavještava studente da će se prijava ispita za redovni i popravni ispitni rok (januarsko-februarski rok) u ak.2020/2021.godini za studente prvog i drugog ciklusa studija vršiti putem  www.isss.ba Ispiti će biti otvoreni za prijavu u periodu od: 15.01.2021./pet/ – 29.01.2021./pet/ do 12h Ukoliko neki od izbornih predmeta nisu ponuđeni za prijavu putem www.isss.ba, možete…

Pročitaj više

Saradnja Odsjeka za geografiju sa KJP ZOI *84

Početkom zimskog  semestra studijske 2020/2021. godine dogovorena je poslovna saradnja između Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i KJP ZOI ‘84 OCS d.o.o. Studenti II ciklusa studija, smjer “Turizam i zaštita životne sredine” će tokom semestra raditi na projektima vezanim za sljedeće teme: – Digitaliziranje novih ski staza u geografsko informacionom sistemu (GIS)…

Pročitaj više

Slobodna mjesta za upis na II ciklus studija

Broj slobodnih mjesta za upis na II ciklus studija naveden je u nastavku. Nastavnički smjer (ukupno 13 slobodnih mjesta; redovni 0, redovni samofinansirajući 8, vanredni 3, strani državljani 2) Smjer Regionalno i prostorno planiranje (ukupno 15 slobodnih mjesta; redovni 2, redovni samofinansirajući 8, vanredni 3, stani državljani 2) Smjer Turizam i zaštita životne sredine (ukupno…

Pročitaj više