Prijava tema završnih radova I i II ciklusa studija

Obavještavaju se studenti završnih godina da je potrebno da izaberu temu i mentora sa priloženog spiska tema i mentora završnih radova I i II ciklusa studija te da u dogovoru sa mentorom popune obrazac ZR-1. Popunjen i potpisan obrazac je potrebno predati u sekretarijat Odsjeka za geografiju, kod laboranta Emira Škaljića, do 22.01.2021. godine.  …

Pročitaj više

Prijava ispita za redovni i popravni ispitni rok

Studentska služba PMF-a obavještava studente da će se prijava ispita za redovni i popravni ispitni rok (januarsko-februarski rok) u ak.2020/2021.godini za studente prvog i drugog ciklusa studija vršiti putem  www.isss.ba Ispiti će biti otvoreni za prijavu u periodu od: 15.01.2021./pet/ – 29.01.2021./pet/ do 12h Ukoliko neki od izbornih predmeta nisu ponuđeni za prijavu putem www.isss.ba, možete…

Pročitaj više