Nastavlja se izvedba u online režimu svih oblika nastave

U srijedu 20. maja 2020. godine održana je elektronska sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda: Usklađivanje Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom organa BiH, FBiH i Kantona Sarajevo, a koje se odnose na pandemiju korona virusa (COVID 19). Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta…

Pročitaj više

Plan upisa studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija Odsjeka za geografiju

Na 32. sjednici Vijeća Odsjeka za geografiju, održanoj 28.02.2020. godine usvojen je Prijedlog plana upisa studenata na Odsjeku za geografiju u akademskoj 2020/2021. godini. Usvojeni Prijedlog upisa studenata možete pogledati na linku ispod. Prijedlog plana upisa studenata na Odsjeku za geografiju u akademskoj 2020/2021.

Pročitaj više

Odluka COVID – 19

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom virusa COVID-19 na području FBiH od 16.03.2020. godine, te Preporuke za poslodavce i radnike Vlade FBiH od 16.03.2020. godine, a u cilju prevencije širenja zaraze, te zaštite radnika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa uputstvom za postupanje Rektorata i podorganizacionih jedinica…

Pročitaj više

Akademski kalendar za 2019/2020. godinu

Akademski kalendar za prvi i drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu za 2019/2020. godinu dostupan je ovdje. Prema kalendaru, studijska 2019/2020. godina počinje 01. oktobra, a prijem brucoša i početak nastave u zimskom semestru je 07. oktobara 2019. godine. Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove studijske godine.

Pročitaj više

Konačne rang liste drugog prijavnog roka i upis primljenih kandidata na I ciklus studija na Odsjeku za geografiju

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u drugom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija. Preliminarne rang liste možete pogledati na web stranici PMF-a….

Pročitaj više

Prijava ispita za drugi septembarski ispitni termin

Na osnovu Člana 64. Zakona o visokom obrazovanju  i člana 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu prijava polaganja ispita u drugom septembarskom ispitnom terminu vršit će se dana 23.09.2019.godine (ponedjeljak) na šalterima studentske službe od 10:00 do 14:00 sati. U naznačenom terminu studenti mogu preuzeti klasične prijave na šalterima Studentske službe i izvršiti prijavu za polaganje samo jednog…

Pročitaj više

Drugi prijavni rok za upis na I ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Prijave za upis na I ciklus studija na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u ak. 2019/2020. godini predaju se od 26. augusta do 13. septembra 2019. godine.   Slobodna mjesta Broj slobodnih mjesta za sva tri studijska usmjerenja na Odsjeku za geografiju nalazi se u sljedećoj tabeli: Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija…

Pročitaj više

Konačne rang liste za upis u prvu godinu I ciklusa studija na sva tri studijska usmjerenja

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u prvom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija. Detaljne informacije i obavještenja sa linkom za konačne rang…

Pročitaj više

Preliminarne rang liste za upis na I ciklus studija

Preliminarne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u prvom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija. Preliminarne rang liste možete pogledati na slijedećim linkovima: za…

Pročitaj više