REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 G/101 Savremeni problemi geografije 5 obavezni I semestar
2 G /102 Metodologija istraživanja u oblasti geografskih nauka 5 obavezni I semestar
3
G /103 Geografija i regionalni razvoj 5 obavezni I semestar
4 G /104 Evropska unija i savremeni integracijski procesi 5 obavezni I semestar
5 G /105 GIS u savremenoj geografskoj nauci 5 obavezni I semestar
6 RPP /106 Vrednovanje klime u regionalnom i prostornom planiranju 5 izborni I semestar
7 RPP /107 Vrednovanje voda u regionalnom i prostornom planiranju 5 izborni I semestar
8 RPP /108 Vrednovanje reljefa u regionalnom i prostornom planiranju 5 izborni I semestar
9 RPP /109 Demogeografske osnove prostornog uređenja i planiranja 5 izborni I semestar
10 RPP /110 Zaštićena područja u planovima posebne namjene 5 izborni I semestar
11 RPP /111 Regionalna politika Evropske unije i Bosne i Hercegovine 5 izborni I semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RPP /212 Naučno-istraživački rad 20 obavezni II semestar
2 RPP /213 Ruralni razvoj u regionalnim i prostornim planovima 5 izborni II semestar
3
RPP /214 Prirodni akcidenti i rizici u regionalnom i prostornom planiranju 5 izborni II semestar
4 RPP /215 Teritorijalna organizacija urbanih sistema 5 izborni II semestar
5 RPP /216 Regionalno i prostorno planiranje posebne namjene 5 izborni II semestar
6 RPP /217 Izrada, prezentacija i revizija prostornih planova 5 izborni II semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RPP /318 Istraživački doktorski seminar I (prezentacija projekta doktorske teme) 30 obavezni III semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RPP /418 Istraživački doktorski seminar II 30 obavezni IV semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RPP /518 Istraživački doktorski seminar III 30 obavezni V semestar
REGIONALNO I PROSTORNO PLANIRANJE
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RPP /618 Istraživački doktorski seminar IV (prezentacija radne verzije doktorata) 20 obavezni VI semestar
2 RPP /626 Odbrana doktorske disertacije 10 obavezni VI semestar