TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - PRVA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 G-113 Geografska i životna sredina 5 obavezni I semestar
2
G-102 Opća geologija 5 obavezni I semestar
3 FG-106 Topografija 5 obavezni I semestar
4 GIT-116 Geografija i turizam 5 obavezni I semestar
5 FG-105 Meteorologija 5 obavezni I semestar
6 EJ-107 Engleski jezik I 3
izborni I semestar
7 STST-114/I Statistika 2 izborni I semestar
TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - PRVA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 ETNO-115 Etnologija 5 obavezni II semestar
2
K-152 Primijenjena kartografija 5 obavezni II semestar
3 FG-153 Klimatologija 5 obavezni II semestar
4 FG-154 Tektonska geomorfologija 5 obavezni II semestar
5 TN-162 Terenska nastava I 5 obavezni II semestar
6 EJ-107/I Engleski jezik II 3
izborni II semestar
7 TMG-158 Grafičke metode i modeli u geografiji 2 izborni II semestar
TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - DRUGA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 FG-201 Egzogena geomorfologija 5 obavezni III semestar
2
FG-251 Hidrografija kopna 5 obavezni III semestar
3 FG-252 Biogeografija 5 obavezni III semestar
4 GE-210 Uvod u geoekologiju 5 obavezni III semestar
5 TMG-206 Geoinformatika 5 obavezni III semestar
6 TMG-262 Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje 2 izborni III semestar
7 AG-009 Primijenjena hidrografija 3 izborni III semestar
TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - DRUGA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 FG-202 Okeanografija 5 obavezni IV semestar
2
SG-205 Demogeografija 5 obavezni IV semestar
3 EG-209
Opća turistička geografija 5 obavezni IV semestar
4 TMG-405 GIS 5 obavezni IV semestar
5 EG-155 Opća ekonomska geografija 5 obavezni IV semestar
6 TN-264 Terenska nastava II 3
izborni IV semestar
7 K-207 Tematsko kartiranje 2 izborni IV semestar
TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TREĆA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 SG-311 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni V semestar
2
GE-369/I Uzroci geoekoloških neravnoteža 5 obavezni V semestar
3 RGBH-300/I Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I 5 obavezni V semestar
4 EKONOM-319 Ekonomika turizma 5 obavezni V semestar
5 EKONOM-318 Turizam i globalizacija 5 obavezni V semestar
6 FG-367 Turistička valorizacija prirodnogeografske sredine 3
izborni V semestar
7 RPP-471 Prostorno-planerska praksa u geoekologiji i turizmu I 2
izborni V semestar
TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TREĆA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RG-316 Geografska regionalizacija 5 obavezni VI semestar
2
GE-210/I Ugroženi geokompleksi životne sredine 5 obavezni VI semestar
3 EG-366 Turističke regije svijeta 5 obavezni VI semestar
4 RGBH-300/I Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II 5 obavezni VI semestar
5 EKONOM-317 Turizam i privreda 5 obavezni VI semestar
6 EG-368 Turistička valorizacija društvenogeografske sredine 3
izborni VI semestar
7 TN-371 Terenska nastava III 2
izborni VI semestar
TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČETVRTA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 GIT-416 Turizam i zaštita životne sredine 5 obavezni VII semestar
2
FG417/EG-418 Turistički potencijali Bosne i Hercegovine 5 obavezni VII semestar
3 EKONOM-474 Menadžment u turizmu 5 obavezni VII semestar
4 GE-444 Metodologija geoekoloških istraživanja 5 obavezni VII semestar
5 PUTD-049 Prostorno upravljanje turističkim destinacijama 5 obavezni VII semestar
6 RPP-471/I Prostorno-planerska praksa u geoekologiji i turizmu II 3
izborni VII semestar
7 EG-420 Praktikum iz turizma 2
izborni VII semestar
TURIZAM I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČETVRTA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 GE-469 Geoekološki problemi Bosne i Hercegovine 5 obavezni VIII semestar
2
TMG-451 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni VIII semestar
3 GE-469 Prirodni resursi i njihova zaštita 5 obavezni VIII semestar
4 RPP-470 Geoekološki i turistički aspekti u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni VIII semestar
5 DR-472 Završni rad I ciklusa studija 5 obavezni VIII semestar
6 TN-471 Terenska nastava IV 3
izborni VIII semestar
7 KAS-481 Kulturološki aspekt stanovništva 2
izborni VIII semestar