NASTAVNIČKI SMJER - PRVA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 OG-101 Uvod u geografiju 5 obavezni I semestar
2
G-102 Opća geologija 5 obavezni I semestar
3 K-103 Matematička kartografija 5 obavezni I semestar
4 FG-104 Matematička geografija 5 obavezni I semestar
5 FG-105 Meteorologija 5 obavezni I semestar
6 FG-106 Topografija 3
izborni I semestar
7 STAT-114/I Statistika 2 izborni I semestar
NASTAVNIČKI SMJER - PRVA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 G-151 Petrografija sa mineralogijom 5 obavezni II semestar
2
K-152 Primijenjena kartografija 5 obavezni II semestar
3 FG-153 Klimatologija 5 obavezni II semestar
4 FG-154 Tektonska geomorfologija 5 obavezni II semestar
5 FG-203 Pedogeografija 5 obavezni II semestar
6 TN-158 Terenska nastava I 3
izborni II semestar
7 TMG-158
Grafičke metode i modeli u geografiji 2 izborni II semestar
NASTAVNIČKI SMJER - DRUGA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 FG-201 Egzogena geomorfologija 5 obavezni III semestar
2
FG-251 Hidrografija kopna 5 obavezni III semestar
3 FG-252 Biogeografija 5 obavezni III semestar
4 FG-204 Paleogeografija 5 obavezni III semestar
5 TMG-206 Geoinformatika 5 obavezni III semestar
6 GE-210 Uvod u geoekologiju 3
izborni III semestar
7 TMG-262 Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje 2 izborni III semestar
NASTAVNIČKI SMJER - DRUGA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 FG-202 Okeanografija 5 obavezni IV semestar
2
TMG-405 GIS 5 obavezni IV semestar
3 SG-205 Demogeografija 5 obavezni IV semestar
4 RG-316 Geografska regionalizacija 5 obavezni IV semestar
5 EG-155 Opća ekonomska geografija 5 obavezni IV semestar
6 TN-259 Terenska nastava II 3
izborni IV semestar
7 K-207 Tematsko kartiranje 2 izborni IV semestar
NASTAVNIČKI SMJER - TREĆA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 GE-369 Geoekološke neravnoteže i posljedice 5 obavezni V semestar
2
RGBH-300/I Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I 5 obavezni V semestar
3 RG-254 Regionalna geografija Evrope 5 obavezni V semestar
4 RG-303 Regionalna geografija Afrike 5 obavezni V semestar
5 PGP-355 Pedagogija 5 obavezni V semestar
6 RPP-306 Uvod u regionalno i prostorno planiranje 3
izborni V semestar
7 EG-356 Industrijska geografija 2 izborni V semestar
NASTAVNIČKI SMJER - TREĆA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 RGBH-300/II Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II 5 obavezni VI semestar
2
RG-351 Regionalna geografija Amerike 5 obavezni VI semestar
3 RG-352 Regionalna geografija Australije i Okeanije 5 obavezni VI semestar
4 RG-302 Regionalna geografija Azije 5 obavezni VI semestar
5 PGP-309 Psihologija 5 obavezni VI semestar
6 TN-358 Terenska nastava III 3
izborni VI semestar
7 EG-357 Saobraćajna geografija 2 izborni VI semestar
NASTAVNIČKI SMJER - ČETVRTA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 MNG-305 Metodika nastave geografije 5 obavezni VII semestar
2
SG-311 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni VII semestar
3 EG-403 Turistička geografija 5 obavezni VII semestar
4 RG-404 Regionalna geografija Evropske unije 5 obavezni VII semestar
5 SG-402/I Humana geografija 5 obavezni VII semestar
6 EG-406 Turistička geografija Bosne i Hercegovine 3
izborni VII semestar
7 FG-407 Geografija krša 2 izborni VII semestar
NASTAVNIČKI SMJER - ČETVRTA GODINA
R.B ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS SEMESTAR
1 MNG-354 Didaktičko-metodička praksa iz geografije 5 obavezni VIII semestar
2
TMG-451 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni VIII semestar
3 SG-453 Politička geografija 5 obavezni VIII semestar
4 GE-454 Geografija prirodnih nepogoda i katastrofa 5 obavezni VIII semestar
5 DR-455 Završni rad I ciklusa studija 5 obavezni VIII semestar
6 TN-458 Terenska nastava IV 3
izborni VIII semestar
7 EG-456 Geografija i globalizacija 2 izborni VIII semestar