Revidirane konačne rang liste za upis na I ciklus studija

Revidirane konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija „Informacione tehnologije“ u akademskoj 2020/2021. godini u prvom upisnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija, te Konkursa…

Pročitaj više

Prijava ispita za septembarske ispitne rokove u ak. 2019/2020. godini

Prijava ispita za septembarske ispitne rokove u ak. 2019/2020. godini za studente prvog i drugog ciklusa studija vršit će se putem  www.isss.ba. Ispiti će biti otvoreni za prijavu u periodu od 20.07.2020./ponedjeljak/ – 31.08.2020./ponedjeljak/ Ukoliko neki od izbornih predmeta nisu ponuđeni za prijavu putem www.isss.ba, možete ih prijaviti putem e-prijave http://eprijava.unsa.ba/index na šalteru studentske službe u periodu od 20.07.2020./ponedjeljak/…

Pročitaj više

Konačne rang liste za upis na I ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini u prvom upisnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini….

Pročitaj više

Važna informacija za kandidate koji su aplicirali na konkurs za upis na I ciklus studija Odsjeka za geografiju u ak. 2019/20. godini

Poštovane kolege i budući studenti Odsjeka za geografiju, informišemo vas da je I rok za upis studenata na Odsjeku za geografiju PMF-a (i na cijelom UNSA) završen 5.7.2020. godine. S tim u vezi, želimo vas informisati da smo u mogućnosti upisati sve prijavljene kandidate na željeno studijsko usmjerenje i u statusu (redovan/redovan samofinansirajući/vanredan) koji je definisan rang listom…

Pročitaj više

Odbrana doktorske disertacije Amre Bande, MA

Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje da će Amra Banda, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Atrakcijska osnova planinskog prostora Bosne i Hercegovine kao podloga za razvoj selektivnih oblika turizma“ dana…

Pročitaj više

Izmijenjeni i dopunjeni raspored ispita za studente I ciklusa studija u junu i julu 2020. godine

Izmijenjeni i dopunjeni raspored održavanja ispita u junu i julu ak. 2019/2020. godine za studente I ciklusa studija dostupan je ovdje. Raspored objavljen na web stranici Odsjeka za geografiju 28.05.2020. (sa drukčijim terminima i bez navedenih termina za dodatni ispitni rok) godine prestaje da važi.

Pročitaj više