Odbrana doktorske disertacije Amre Bande, MA

Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje da će Amra Banda, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Atrakcijska osnova planinskog prostora Bosne i Hercegovine kao podloga za razvoj selektivnih oblika turizma“ dana…

Pročitaj više