Izmijenjeni i dopunjeni raspored ispita za studente I ciklusa studija u junu i julu 2020. godine

Izmijenjeni i dopunjeni raspored održavanja ispita u junu i julu ak. 2019/2020. godine za studente I ciklusa studija dostupan je ovdje. Raspored objavljen na web stranici Odsjeka za geografiju 28.05.2020. (sa drukčijim terminima i bez navedenih termina za dodatni ispitni rok) godine prestaje da važi.

Pročitaj više

Izmjene Akademskog kalendara 2019/2020.

Senat Univerziteta u Sarajevu je, na 14. elektronskoj sjednici održanoj 01.06.2020. godine donio Odluku da se daje saglasnost za izmjene i dopune Akademskog kalendara za studijsku 2019/2020. godinu. Izmjenjeni i dopunjeni Akademski kalendar sa kalendarom realizacije i nadoknade nastave, konsultacija, priprema za ispitne rokove i ispitnih termina možete vidjeti ovdje.

Pročitaj više

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša prof.dr. Nusret Drešković govorio za Hayat TV

Dr. Nusret Drešković, redovni profesor na Odsjeku za geografiju PMF-a, govorio je za Vijesti u 7 Hayat televizije o uzrocima klimatskih promjena i negativnom utjecaju čovječanstva na okoliš. Osim toga, razgovaralo se i o aktuelnim problemima vezanim za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini.  Snimak razgovora dostupan je ovdje.

Pročitaj više

Vrednovanje uspjeha IB Diploma programa

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na zahtjev Javne ustanove Druga Gimnazija Sarajevo za odobrenje prijedloga ekvivalencije ocjena sa skale vrednovanja uspjeha od 1-7 po „International Bacalaureat Organisation” na skalu 1-5 (po nacionalnom programu), u svrhu upisa učenika na Univerzitet u Sarajevu, može se naći na linku ispod: Vrednovanje uspjeha IB Diploma…

Pročitaj više

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2020./2021. godini

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-34-14808-1/20 od 04. 06. 2020. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu…

Pročitaj više

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa i integriranog studija na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2020./2021. godini

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-34-14808-1/20 od 04. 06. 2020 godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu…

Pročitaj više

Obavještenje o elektronskom načinu provođenja evaluacije rada nastavnika i asistenata od strane studenata (studentska anketa) u uslovima pogoršane epidemiološke situacije izazvane pojavom virusa COVID-19 

Poštovani studenti, evaluacija rada nastavnika i asistenata je najbolji način da date svoje mišljenje, iskažete stavove, konstruktivne kritike i pohvale o radu nastavnika i asistenata na Prirodno-matematičkom fakultetu u uslovima online odvijana nastave i vježbi. Provođenje ove ankete ima za cilj unapređenje nastavnog procesa, što je u interesu studenata, nastavnog osoblja i menadžmenta. U ljetnom…

Pročitaj više