Projekt “Identifikacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu je u period juni 2018. do juni 2019. realizirao projekat „Izrada inventarizacije i geografske interpretacije invazivnih vrsta u Federaciji BiH“. U realizaciju ovog projekta osim naučno-istraživačkog tima sa odsjeka za biologiju i geografiju Prirodno-matematičkog fakultetaUniverziteta u Sarajevu bili su uključeni  iistraživači sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal…

Pročitaj više

Projekt “Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja”

Tim stručnjaka Odsjeka za geografiju i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu je tokom 2017. godine izradio projekt „Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja“. Osnovni cilj projekta predstavlja identifikaciju i definiranje prostorne distibucije prema identificiranim vrstama polutanata u zraku na prostoru Sarajevske kotline prema klimatološkim sezonama. U…

Pročitaj više