Projekt “Identifikacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Tim stručnjaka Prirodno-matematičkog fakulteta sa odsjeka za geografiju, biologiju i fiziku je tokom 2017. godine izradio projekt „Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja“, čiji je voditelj prof.dr. Nusret Drešković sa Odsjeka za geografiju. Osnovni cilj projekta predstavljala je identifikacija i definiranje prostorne distibucije vrsta polutanata…

Pročitaj više

Projekt “Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja”

Tim stručnjaka Odsjeka za geografiju i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu je tokom 2017. godine izradio projekt „Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja“. Osnovni cilj projekta predstavlja identifikaciju i definiranje prostorne distibucije prema identificiranim vrstama polutanata u zraku na prostoru Sarajevske kotline prema klimatološkim sezonama. U…

Pročitaj više