Na Odsjeku za geografiju su boravili dr.sc. Eva Podovšovnik i dr.sc. Igor Jurinčić

U okviru ERASMUS+ programa, u periodu 20.-24.05.2019. na Odsjeku za geografiju su boravili profesori Fakulteta za turizam, Univerziteta Primorska, dr.sc. Eva Podovšovnik i dr.sc. Igor Jurinčić, koji su održali više predavanja za studente I ciklusa studija. Vanredna profesorica, dr.sc. Eva Podovšovnik je održala predavanja o naučno-istraživačkoj metodologiji u oblasti turizma. Predavanja vanrednog profesora, dr.sc. Igora…

Pročitaj više