Projekt “Atrakcijska osnova odabranih planinskih područja u FBiH kao osnova za razvoj ekoturizma”

Istraživački tim Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta realizirao je tokom 2019. godine naučno-istraživački projekat “Atrakcijska osnova odabranih planinskih područja u FBiH kao osnova za razvoj ekoturizma”, koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje. Ovaj projekat je bio fokusiran na analizu turističkih potencijala odabranih planinskih područja: Bjelašnice s Igmanom, Jahorine s Trebevićem,…

Pročitaj više

Projekt “Mapiranje i valorizacija biciklističkih i planinarskih staza na području općine Centar”

U periodu juli – decembar 2019. godine nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju su realizirali projekat “Mapiranje i valorizacija biciklističkih i planinarskih staza na području općine Centar” kojeg je finansirala Općina Centar. Ovaj projekat je za cilj imao da podrži napore zvaničnih institucija na nivou općine Centar koji su usmjereni ka podizanju svijesti o bavljenju…

Pročitaj više

Nastavlja se izvedba u online režimu svih oblika nastave

U srijedu 20. maja 2020. godine održana je elektronska sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda: Usklađivanje Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom organa BiH, FBiH i Kantona Sarajevo, a koje se odnose na pandemiju korona virusa (COVID 19). Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta…

Pročitaj više

Projekt “Identifikacija i geografska interpretacija invazivnih vrsta u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Tim stručnjaka Prirodno-matematičkog fakulteta sa odsjeka za geografiju, biologiju i fiziku je tokom 2017. godine izradio projekt „Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja“, čiji je voditelj prof.dr. Nusret Drešković sa Odsjeka za geografiju. Osnovni cilj projekta predstavljala je identifikacija i definiranje prostorne distibucije vrsta polutanata…

Pročitaj više

Projekt “Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja”

Tim stručnjaka Odsjeka za geografiju i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu je tokom 2017. godine izradio projekt „Identifikacija i prostorna distribucija polutanata u zraku u Sarajevskoj kotlini – aktuelno stanje i mjere ublažavanja“. Osnovni cilj projekta predstavlja identifikaciju i definiranje prostorne distibucije prema identificiranim vrstama polutanata u zraku na prostoru Sarajevske kotline prema klimatološkim sezonama. U…

Pročitaj više