Važna informacija za kandidate koji su aplicirali na konkurs za upis na I ciklus studija Odsjeka za geografiju u ak. 2019/20. godini

Poštovane kolege i budući studenti Odsjeka za geografiju, informišemo vas da je I rok za upis studenata na Odsjeku za geografiju PMF-a (i na cijelom UNSA) završen 5.7.2020. godine. S tim u vezi, želimo vas informisati da smo u mogućnosti upisati sve prijavljene kandidate na željeno studijsko usmjerenje i u statusu (redovan/redovan samofinansirajući/vanredan) koji je definisan rang listom…

Pročitaj više

Odbrana doktorske disertacije Amre Bande, MA

Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje da će Amra Banda, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Atrakcijska osnova planinskog prostora Bosne i Hercegovine kao podloga za razvoj selektivnih oblika turizma“ dana…

Pročitaj više

Izmijenjeni i dopunjeni raspored ispita za studente I ciklusa studija u junu i julu 2020. godine

Izmijenjeni i dopunjeni raspored održavanja ispita u junu i julu ak. 2019/2020. godine za studente I ciklusa studija dostupan je ovdje. Raspored objavljen na web stranici Odsjeka za geografiju 28.05.2020. (sa drukčijim terminima i bez navedenih termina za dodatni ispitni rok) godine prestaje da važi.

Pročitaj više

Izmjene Akademskog kalendara 2019/2020.

Senat Univerziteta u Sarajevu je, na 14. elektronskoj sjednici održanoj 01.06.2020. godine donio Odluku da se daje saglasnost za izmjene i dopune Akademskog kalendara za studijsku 2019/2020. godinu. Izmjenjeni i dopunjeni Akademski kalendar sa kalendarom realizacije i nadoknade nastave, konsultacija, priprema za ispitne rokove i ispitnih termina možete vidjeti ovdje.

Pročitaj više

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša prof.dr. Nusret Drešković govorio za Hayat TV

Dr. Nusret Drešković, redovni profesor na Odsjeku za geografiju PMF-a, govorio je za Vijesti u 7 Hayat televizije o uzrocima klimatskih promjena i negativnom utjecaju čovječanstva na okoliš. Osim toga, razgovaralo se i o aktuelnim problemima vezanim za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini.  Snimak razgovora dostupan je ovdje.

Pročitaj više

Vrednovanje uspjeha IB Diploma programa

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na zahtjev Javne ustanove Druga Gimnazija Sarajevo za odobrenje prijedloga ekvivalencije ocjena sa skale vrednovanja uspjeha od 1-7 po „International Bacalaureat Organisation” na skalu 1-5 (po nacionalnom programu), u svrhu upisa učenika na Univerzitet u Sarajevu, može se naći na linku ispod: Vrednovanje uspjeha IB Diploma…

Pročitaj više

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2020./2021. godini

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 11/05-34-14808-1/20 od 04. 06. 2020. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu godinu…

Pročitaj više