I semestar

SMJER NASTAVNIČKI
Redni broj NASTAVNI PREDMET SEMESTAR ECTS STATUS
1 Metodologija NIR-a I 4 OBAVEZNI
2 Statistika I 4 OBAVEZNI
3 Magistarski program I* I 5 OBAVEZNI
4 Magistarski program II* I 5 OBAVEZNI
5 Izborni predmet I 2 IZBORNI
6 Magistarski rad I 10 OBAVEZNI

*Specijalne teme iz oblasti magistarskog rada.