I semestar

R.br.

Naziv predmeta

Semestar

Broj kredita

 Status

1

Biologija ćelije

I

6

 Obavezni

2

Sistematika algi i gljiva

I

6

 Obavezni

3

Sistematika nižih ahordata

I

6

 Obavezni

4

Opća i anorganska hemija

I

6

 Obavezni

5

Biofizika

I

6

 Obavezni