Ime i prezime Akademsko zvanje
Prof dr. Rifat Škrijelj redovni profesor
Prof. dr. Izet Eminović redovni profesor
Prof. dr. Edhem Hasković redovni profesor
Prof. dr Senka Barudanović redovna profesorica
Prof dr. Sadbera Trožić-Borovac redovna profesorica
Prof. dr. Hilada Nefić redovna profesorica
Prof dr. Anesa Jerković-Mujkić redovna profesorica
Prof. dr. Suvad Lelo redovni profesor
Prof. dr. Adisa Parić redovna profesorica
Prof. dr. Đemo Subašić  redovni profesor 
Prof. dr. Enad Korjenić redovni profesor
Prof. dr. Samir Đug redovni profesor
Prof. dr. Lada Lukić Bilela redovna profesorica
Prof. dr. Edina Muratović redovna profesorica
Prof. dr. Maja Mitrašinović-Brulić vanredna profesorica
Prof. dr. Damir Suljević vanredni profesor
Prof. dr. Erna Karalija vanredna profesorica
Doc. dr. Adi Vesnić docent
Doc. dr. Aldijana Mušović docentica
Doc. dr. Aner Mešić docent
Doc. dr. Sabina Trakić docentica
Doc. dr. Renata Bešta-Gajević docentica
Doc. dr. Selma Pilić docentica
Doc. dr. Senad Šljuka docent
Doc. dr. Mahir Gajević docent
Doc. dr. Ermin Mašić docent