Ime i prezime Akademsko zvanje
Velida Durmić, MA viša asistentica
dr. Irma Mahmutović-Dizdarević
viša asistentica
dr. Nedim Šuta viši asistent
dr. Muhamed Fočak viši asistent
Erna Islamagić, MA viša asistentica
dr. Armin Macnanović viši asistent
Emina Šunje, MA asistentica
Belma Raščić, MA asistentica
dr. Sabina Dahija viša asistentica